Agentschap van de schuld

Wat is de Agentschap van de schuld?

Agentschap van de schuld, is een organisatie in België welke zich bezighoudt met de federale staatsschuld. Het Agentschap van de schuld is onderdeel van de Administratie van de Thesaurie, Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Het heeft tot doel om de staatsschuld zo laag mogelijk te houden. Een grote staatsschuld is voor geen enkel land wenselijk. Om de staatsschuld in de gaten te houden is het Agentschap van de schuld in het leven geroepen.Het Agentschap van de schuld is gevestigd in Brussel aan de Kunstlaan 30. Als u telefonisch contact met de organisatie wilt opnemen kan dat op het nummer +32 257 47082. E-mailen kan ook, op het e-mailadres public.debt@minfin.fed.be.

Cijfers

Op de website van het Agentschap van de schuld vindt u diverse cijfers. Zo kunt u vinden wat de financieringsbehoeften zijn (in cijfers uitgedrukt). Ook vindt u informatie qua cijfers over het financieringsplan. Onder het kopje cijfers staat ook nog een vervaldagenkalender, indicatoren, uitstaand bedrag, openbare financiën, Resultaten van de aanbestedingen (OLO’s en CS’s). Als u meer informatie wilt over de Agentschap van de schuld kunt u het beste eens op haar website kijken, via debtagency.be. Dit is de officiële website met de meest actuele en correct informatie.