Belastingdienst schulden

Belastingdienst schulden, wat nu?

Een schuld waar bijzonder veel mensen mee te maken krijgen, is de schuld bij de belastingdienst. Deze schuld kan op verschillende manieren ontstaan en u hebt er helaas niet altijd een hand in. Zo kunt u in de vervelende situatie zitten waarbij uw werkgever een te lage bijdrage aan de belastingdienst geeft tijdens het jaar. Het gevolg daarvan zal zijn dat u een fikse rekening krijgt bij de jaarlijkse afrekening. Indien u dit niet verwacht, hebt u de som wellicht niet klaar liggen. Dan wordt het dus moeilijk om deze schuld te voldoen. Het kan ook zo zijn dat u als zelfstandige ondernemer, te weinig voorafbetalingen hebt uitgevoerd. Ook dan zult u een fikse rekening in de bus krijgen. Schulden bij de belastingdienst zijn geen pretje gezien gespreide betalingen in principe niet toegelaten worden. Het is dus niet zo eenvoudig om een oplossing te vinden.

Geholpen met een lening?

Eerst en vooral dient u een aanvraag tot afbetalingsplan in bij de belastingen. Hierin geeft u aan waarom u dit bedrag niet kunt betalen en hoeveel u wel maandelijks kunt teruggeven. U houdt de termijn waarop het gehele bedrag betaald zal worden best zo kort mogelijk. Wanneer u er niet in slaagt om een akkoord te bereiken met de belastingdienst, kunt u opteren om een lening af te sluiten waarmee u de belastingdienst kunt betalen. De lening betaalt u dan maandelijks af op het afgesproken tempo. Natuurlijk brengt dit wel wat kosten met zich mee aan intresten en moet u een lening kunnen krijgen. Daarnaast is het ook belangrijk dat u het jaar erop niet opnieuw in deze situatie belandt. De kans is groot dat uw lening over meer dan één jaar loopt en jaarlijks een bedrag bijlenen zal geen optie zijn. Idealiter is dit probleem eenmalig en kunt u de lening over een vrij korte termijn afbetalen.

Schuldbemiddeling

Wanneer u geen overeenkomst kunt maken met de belastingdienst en geen lening kunt krijgen, doet u best beroep op schuldbemiddeling. Deze mensen hebben een ruime ervaring in het omgaan met de belastingdienst. Ze zullen u kunnen vertellen welk voorstel wellicht wel aanvaard zal worden. Zij zullen samen met u een brief en een plan opstellen om aan de belastingdienst voor te leggen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de eisen van de belastingdienst, maar ook met uw persoonlijke situatie en uw inkomen zowel als uitgaven.