Bruto salaris – bruto kosten

Het bruto salaris is het loon dat altijd in het arbeidscontract met de werkgever genoemd staat. Het is de bruto beloning voor arbeid die iemand voor een werkgever verricht. Het bruto salaris bestaat uit verschillende kostenposten voor de werkgever. Het bruto salaris bestaat naast de netto beloning, onder meer ook uit allerlei belastingen en sociale premies. Het netto salaris is het bedrag wat de werknemer uiteindelijk overhoudt na het afdragen van belastingen en sociale premies.

Opbouw van het bruto salaris

Het uitgangspunt van het bruto salaris is het basisloon. Hiernaast kunnen eventueel nog andere vormen van beloningen, bonussen en toeslagen worden toegevoegd. Voorbeelden zijn: procentuele toeslagen voor de uren die op onregelmatige tijden gewerkt worden, voor het werken in een ploegendienst of een extra beloning in de vorm van fooien (denk aan horecapersoneel of taxichauffeurs die in dienst zijn van een werkgever). Dit laatste, die fooien, moet dan wel officieel zijn afgesproken en vastgelegd met de werkgever. Uiteindelijk vormt het bruto salaris voor de werknemer: het basisloon, samen met de eventuele beloningen, bonussen en toeslagen.

Tip! Wilt u zelf uw bruto/netto salaris uitrekenen? Bekijk dan de rekentool van Rekenmachine.site.

Kosten voor de werkgever vergeleken met het loon voor de werknemer
De werkgever betaalt een werknemer zijn of haar loonkosten voor geleverde arbeid. Maar de werkgever heeft meer kosten aan een werknemer. Denk hierbij onder meer aan ziektekosten en pensioenregelingen.

De werkgever betaalt de werknemer dus een bruto salaris, waar bovenop de hierboven genoemde kosten komen. Van het bruto salaris dat de werknemer ontvangt wordt, onder meer afhankelijk van de belastingschijf waar hij of zij in valt, een deel dus niet bijgeschreven op de rekening. Altijd lager dan 100% in verband te betalen belasting en premies.

Maar de werkgever betaalt altijd meer dan het 100% bruto salaris aan de werknemer. Een algemene regel is dat een werkgever ongeveer 30% meer kwijt is aan kosten dan het bruto salaris van de werknemer.

Een 100% bruto betaling aan een werknemer kost een werkgever uiteindelijk dus 130%.