Bureau schuldhulpverlening Tilburg

Publieke diensten Tilburg

Het bureau voor schuldhulpverlening van Tilburg kunt u bereiken via de afdeling publieke diensten van Tilburg. Wanneer u met hoge schulden kampt en zelf niet weet hoe u dit moet aanpakken, kunt u een aanvraag indienen per telefoon, fax, brief of email. Uw aanvraag wordt dan in beraad genomen en u krijgt zo snel mogelijk een tegenbericht. Tijdens een afspraak kunt u dan uw volledige zaak toelichten en krijgt u ook van het bureau voor schuldhulpverlening de nodige informatie over hoe alles in zijn werk gaat. Elke inwoner van Tilburg die schulden heeft en bereid is om de voorwaarden voor schuldhulpverlening te voldoen, kan bij de gemeente Tilburg terecht voor hulp op dit vlak. Aangezien er helaas ook heel wat mensen zijn in deze situatie, loopt u wel de kans dat u een wachttijd zult moeten respecteren voor u effectief geholpen kunt worden.

De procedure

Schuldhulpverlening loopt volgens een vaste procedure. Eerst en vooral dient u een aanvraag in. Deze wordt opgenomen door een werknemer van de schuldhulpverlening die u uitnodigt voor een gesprek. Op dit gesprek wordt duidelijk wat u kunt verwachten van de schuldhulpverlening en wat er van u verwacht wordt. U krijgt ook een overzicht van de informatie die het bureau voor schuldhulpverlening nodig heeft om u te kunnen helpen. Met deze informatie wordt u verwacht op een nieuwe afspraak. Dit zal de basis vormen voor uw afbetalingsplan en de stappen die u moet ondernemen. Voorwaarden kunnen ververstrekkend zijn wanneer uw toestand hierom vraagt. Uw wagen of huis verkopen kan hier deel van uitmaken. Het bureau voor schuldhulpverlening bepaalt welke acties noodzakelijk zijn om uw schuldenlast op te lossen. Deze acties zijn niet gering en hoe hoger uw schulden, hoe meer inspanningen van u verwacht zullen worden. De schuldhulpverlening tracht dan een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Zij zijn echter niet verplicht om akkoord te gaan met de voorstellen tot minnelijke schikking.

Wat als schuldhulpverlening niet voldoende is?

Wanneer het bureau voor schuldhulpverlening van Tilburg geen akkoord kan bereiken met uw schuldeisers, dan zullen zij u adviseren om een aanvraag tot schuldsanering in te dienen. Hierbij zult u in een zeer streng financieel regime terecht komen, maar uw schuldeisers zijn verplicht hieraan mee te werken. De rechtbank van Tilburg bepaalt of u al dan niet in aanmerking komt voor schuldsanering.