Daling schuldsaneringen

Daling schuldsaneringen

10-11-2012 werd bekend dat het aantal schuldsaneringen daalt sinds jaren. Dit is wel vreemd natuurlijk als we kijken naar het aantal mensen met schulden. Dat is namelijk flink gestegen de afgelopen jaren. Door de financiële crisis is het voor steeds meer mensen lastiger om maandelijks rond te komen. Ook de Raad voor Rechtsbijstand vind het opmerkelijk dat het aantal mensen die gebruik maakt van de schuldsanering is gedaald.

Oorzaak daling

De oorzaak van de daling moet gezocht worden bij de nieuwe regels die gelden voor de schuldsanering. De route die bewandeld wordt gaat tegenwoordig via de gemeente. Een particulier met schulden kan terecht bij de schuldhulpverlening via de gemeente. Uiteindelijk kan een schuldhulpverlening leiden tot schuldsanering. Toch is dit steeds minder vaak het geval. Door de crisis hebben gemeenten ook minder budget om mensen te helpen op het gebied van schuld hulp. De Raad voor Rechtsbijstand is daarom ook bang dat sommige mensen buiten de boot vallen en niet goed geholpen worden bij het vinden van een oplossing voor de schulden die ze hebben.

Gevolgen bij geen hulp

Mensen die niet geholpen worden raken steeds verder verstrikt in schulden. Vaak gaat dit gepaard met verslavingen zoals een drugs- of drankverslaving. Schulden brengen daarnaast een hoop slapeloze nachten en stress met zich mee. Het gevolg kan uiteindelijk een huisuitzetting zijn.