Financieel adviseur Den Haag

Financieel adviseur Den Haag

Een financieel adviseur uit Den Haag kan zich bezig houden met het aanbieden van verschillende financiële diensten als hypotheken, betaalrekeningen, leningen en verzekeringen. De financieel adviseur is een tussenpersoon die bemiddelt tussen de vrager en (verschillende) aanbieders van deze financiële producten zoals banken en verzekeringsmaatschappijen om zo de klant de best bij hem passende mogelijkheid te bieden.

Wettelijk toezicht op financiële dienstverlening

Vanaf begin 2006 staan financieel adviseurs onder nauwlettend wettelijk toezicht middels de Wet Financiële Dienstverlening, de WFD. Voorheen was er nauwelijks sprake van enig wettelijk toezicht. De WFD moet waarborgen dat de financiële tussenpersonen aan de belangrijkste door de overheid opgestelde eisen voldoen, deze onderdelen betreffen betrouwbaarheid, deskundigheid en informatieverstrekking.

Handhaven integriteit

Om de betrouwbaarheid te waarborgen heeft de WFD bepaald dat een financieel adviseur over de benodigde vergunningen moet beschikken om zijn beroep uit te oefenen, tevens moet de financieel adviseur ingeschreven staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en moet de financieel adviseur ingeschreven staan bij het Klachtenregister Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zowel het KiFiD als de AFM houden van deze registraties een openbaar register bij. Het niet inschrijven wordt zwaar bestraft middels het opleggen van een dwangsom aan de betreffende financieel adviseur en het publiceren van de naam van de persoon in kwestie.
De deskundigheid van financieel adviseurs wordt met behulp van verplichte examens gewaarborgd welke met succes moeten worden afgerond wil iemand als financieel adviseur tussen een klant en aanbieder bemiddelen.
De WFT bevat uitvoerige regels over informatieverstrekking zodat de klant een zo goed mogelijk advies krijgt van de financieel adviseur. Hiernaast is de financieel adviseur ook verplicht persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn functie aan de klant te verstrekken, dit betreft onder andere zijn inschrijfnummer bij de AFM en of de financieel adviseur onder contract staat bij een verzekeringsmaatschappij. Met deze regels probeert het AFM er voor te zorgen dat de klant zelf een beoordeling van de objectiviteit van de financieel adviseur kan maken.

Het vinden van een financieel adviseur

De meeste financiële adviseurs vindt u in de Randstad waar in elke stad diverse kantoren zijn gevestigd, zo ook in Den Haag. Het is handig een financieel adviseur in te huren indien u een financieel product aan wilt schaffen en een objectief oordeel wilt van wat de financiële markt te bieden heeft. Wanneer u direct naar een aanbieder toestapt zal deze namelijk doorgaans zijn product als het beste aanprijzen. Met name wanneer uw eigen financiële kennis niet toereikend is kan een financieel adviseur uitkomst bieden.
De financieel adviseur zal naar uw wensen luisteren en uw persoonlijke situatie bekijken om op die manier samen met u een geschikt product uit te kiezen. Hierbij vergelijkt de financieel adviseur de producten van verschillende aanbieders met elkaar en kiest de voor u meest geschikte opties uit. Via dit filterproces tracht de financieel adviseur voor u het financieel product te vinden dat het meest bij u past, dit wordt vergezeld van alle benodigde informatie om tot een weloverwogen aankoop over te kunnen gaan.