Financieel adviseur Groningen

Financieel adviseur Groningen

Indien u een financieel product als een lening, hypotheek of spaarrekening wilt aanschaffen doet u er wellicht verstandig aan een financieel adviseur uit de omgeving van Groningen in de arm te nemen. Een financieel adviseur is een tussenpersoon op de financiële markt die tussen de u, de klant en verschillende aanbieders als banken en verzekeringsmaatschappijen bemiddelt. Uw persoonlijke wensen en financiële situatie in acht nemend zoekt de financieel voor u het financiële product dat het beste bij u past.
Met een financieel adviseur hoeft u niet direct naar de aanbieder toe te stappen, dit kan handig zijn wanneer u doorgaans weinig te maken hebt met financiële producten. Van een aanbieder als bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij mag u verwachten dat deze u objectief adviseert, deze zal echter niet zijn eigen product vergelijken met dat van concurrerende partijen. Een financieel adviseur biedt op zo’n moment uitkomst doordat deze doorgaans goed op de hoogte is van wat de verschillende aanbieders op de financiële markt u kunnen bieden. Zo kunt uit verschillende aanbieders de voor u meest geschikte optie kiezen.

Betrouwbaarheid van de financieel adviseur

Als u een financieel adviseur inschakelt mag u verwachten dat deze u objectief van advies voorziet en dat deze vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. Hiervoor is dan ook de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) in het leven geroepen. In deze wet is bepaald aan welke eisen een financieel adviseur moet voldoen alvorens deze zijn of haar beroep mag uitoefenen. Grofweg zijn deze regels onderverdeeld in drie verschillende categorieën, te weten deskundigheid, betrouwbaarheid en informatieverstrekking.
De deskundigheid wordt vastgesteld doordat de WFT de financieel adviseur verplicht een examen af te leggen en dit met succes af te ronden. Op dit examen wordt de kennis van de financieel adviseur over zijn vakgebied getest.

Autoriteit financiële markten

De betrouwbaarheid waarborgt de WFT door de financieel adviseur te verplichten over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te beschikken, ook is de financieel adviseur verplicht ingeschreven te staan bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zowel de AFM als het KiFiD houdt hierover een openbaar register bij. Wanneer een financieel adviseur deze vergunningsplicht overtreedt wordt deze zwaar bestraft door de AFM. In dat geval wordt de financieel adviseur een dwangsom opgelegd en wordt zijn of haar naam in de kranten gepubliceerd.
Ook over informatieverstrekking bevat de WFT uitvoerige regels, zo heeft u het recht de persoonlijke gegevens van de financieel adviseur aan te vragen alvorens u met hem in zee gaat. Dit behelst onder ander het registratienummer van de adviseur bij de AFM, waarmee u de financieel adviseur in het register kunt opzoeken. Ook dient de financieel adviseur duidelijk te zijn omtrent de wijze van beloning en dient de financieel adviseur u te informeren of deze eventuele banden met verzekeraars heeft.

Het vinden van een financieel adviseur

Financieel adviseurs vindt u in elke stad, u bent dus niet op de Randstad aangewezen indien u in het noorden van het land woont. Via een eenvoudige zoekopdracht op het internet kunt u al snel in contact komen met verschillende financieel adviseurs in de regio Groningen.