Financieel adviseur Utrecht

Financieel adviseur Utrecht

Een financieel adviseur is een tussenpersoon die bemiddelt tussen klanten uit Utrecht en aanbieders. Onder aanbieders verstaan we banken en verzekeringsmaatschappijen, kortom de bedrijven die fiscale producten aanbieden. Het kan hierbij gaan om producten als leningen, spaar- en betaalrekeningen of hypotheken. De financieel adviseur is doorgaans niet werkzaam voor een aanbieder maar kan u meerdere financiële producten van verschillende aanbieders presenteren. In vrijwel elke stad kunt u wel een financieel adviseur vinden, hoe groter het stedelijk gebied waarin u woont des te groter de keuze die u hebt bij het kiezen van een financieel adviseur, Utrecht is daarop geen uitzondering.

Waarom een financieel adviseur?

Wanneer u besluit een financieel product aan te schaffen kan de keuze nogal overweldigend zijn, helemaal als de financiële wereld niet uw vakgebied is kan het al snel zo zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet, alle aanbieders zetten hun product tenslotte in de markt als zijnde het beste. Een financieel adviseur kan in dat geval een uitkomst bieden.
Van een financieel adviseur kunt u verwachten dat deze helemaal op de hoogte is van wat de financiële markt te bieden heeft, aan de hand van een persoonlijk gesprek met u en kijkend naar uw financiële situatie kan hij voor een selectie maken uit de voor u meest geschikte financiële producten of diensten die er op dat moment worden aangeboden.

Betrouwbaar

Van een financieel adviseur mag u verwachten dat deze u van objectief advies voorziet en vertrouwelijk met uw informatie omgaat. Er zijn wetten opgesteld om dit te kunnen bewerkstellen, deze vindt u in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Hierin is vastgesteld waaraan een financieel adviseur moet voldoen eer deze zijn beroep als financieel tussenpersoon mag uitoefenen. Deze regels van de WFT bestaan uit drie pijlers van vertrouwen, te weten: informatieverstrekking, deskundigheid en vertrouwen.

Toezicht WFT

Als u een financieel adviseur in de arm neemt mag u erop vertrouwen dat deze kennis van zaken heeft. Dit doet de WFT door de financieel adviseur te verplichten een examen af te laten leggen en dit met succes af te ronden alvorens deze zijn beroep mag uitoefenen. Indien een financieel adviseur enkele medewerkers onder zich heeft draagt de financieel adviseur de verantwoordelijkheid deze medewerkers van zijn kennis te voorzien. Daarmee is de financieel adviseur verantwoordelijk voor hun uitspraken.
In de WFT is bepaald dat een financieel adviseur over de juiste vergunningen van de Autoriteit Financiële Markt (ATM) moet beschikken en zich moet aansluiten bij het KiFiD; het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Zowel het KiFiD als de ATM houden een openbaar register bij waarop men kijken of aan beide eisen wordt voldaan. Het overtreden van deze vergunningsplicht wordt zwaar bestraft door het ATM door middel van het opleggen van een dwangsom en het openbaar maken van de naam van de financieel adviseur in de media. Hierdoor kan de adviseur in de meeste gevallen het uitoefenen van zijn beroep wel vergeten. Ook voor een adviseur is het dus van groot belang dat hij zijn werk goed uitoefent.