Financieel analist

Financieel analist, wat doet hij?

Wat doet een financieel analist? Een financieel analist onderzoekt hoe de gevolgen van strategische beslissingen en gebeurtenissen van een bedrijf een bedrijf in financiële zin beïnvloed. Een voorbeeld hiervan kan zijn een ander uitgave patroon van de doelgroep, meer concurrentie, de concurrent brengt een totaal nieuw concept en product op de markt, de economie koelt af of begint juist weer te groeien.  Voor de financieel analist is het de taak om in kaart te brengen wat dit voor gevolgen heeft voor de onderneming en zo mogelijk ook hoe hierop het beste gehandeld kan worden.

Een ondernemer heeft visie, een financieel analist heeft het scherpe financiële inzicht

Van een ondernemer wordt verwacht dat hij visie en lef heeft richting de toekomst. Echter het is niet altijd voor de ondernemer mogelijk om alles goed te onderbouwen financieel gezien of om alles te onderzoeken. Een goede financieel analist aan de zijde van de ondernemer zal een zeer goede aanvulling zijn. Op deze manier wordt snel onderzocht en ontdekt hoe realistisch de ideeën van de ondernemer zijn.

De taken van een financieel analist

Een financieel analist heeft verschillende taken en ook zaken waarmee hij actief bezig is. Dit zijn onder andere :

  • Het maken van financiële analyses. Wat wordt de omzet van een specifiek product volgend jaar. Hoe liggen de winstcijfers. Is het verstandig om een onderdeel van de onderneming te verkopen? En tegen welke prijs?
  • Adviseren van het management van de onderneming
  • Opstellen van een SWOT analyse om de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de onderneming in kaart te brengen en ook te houden.
  • Het doorrekenen van specifieke scenario’s. Wat als de inkoopkosten stijgen. Wat als de loonkosten kunnen dalen.
  • Ondersteunen van de controller bij het maken van de rapportages en de jaarrekening.

Een erg afwisselend takenpakket. En een functie die binnen ieder bedrijf zal passen.