Financieel jaarverslag vereniging voorbeeld

Als vereniging is het belangrijk om transparant te zijn over de financiële situatie. Een financieel jaarverslag geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de vereniging over een bepaalde periode. In dit artikel bespreken we hoe een financieel jaarverslag eruit kan zien aan de hand van een voorbeeld.

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van een vereniging bestaat uit verschillende onderdelen die samen een compleet beeld geven van de financiële situatie. Het is belangrijk om dit jaarverslag op te stellen volgens de richtlijnen van de vereniging en eventuele externe instanties.

2. Balans

De balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de vereniging op een bepaald moment. Een voorbeeld van een balans zou er als volgt uit kunnen zien:

 • Bezittingen:
  • Bankrekening: €10.000
  • Gebouw: €100.000
 • Schulden:
  • Lening: €50.000
 • Eigen vermogen: €60.000

3. Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de vereniging over een bepaalde periode. Hieronder volgt een voorbeeld van een winst- en verliesrekening:

 • Inkomsten:
  • Lidmaatschapsgelden: €20.000
  • Sponsoring: €5.000
 • Uitgaven:
  • Personeelskosten: €10.000
  • Huur: €2.000
 • Nettowinst: €13.000

4. Toelichting

Naast de balans en de winst- en verliesrekening is het belangrijk om een toelichting op te nemen in het financieel jaarverslag. Hierin kunnen bijvoorbeeld verklaringen worden gegeven voor afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren of worden toekomstige plannen toegelicht.

5. Conclusie

Het opstellen van een financieel jaarverslag voor een vereniging is een belangrijk onderdeel van het financiële beleid. Door transparant te zijn over de financiële situatie, kunnen leden en andere belanghebbenden vertrouwen hebben in de vereniging. Gebruik bovenstaande voorbeelden als leidraad voor het opstellen van een financieel jaarverslag voor jouw vereniging.