Financiele problemen

Financiële problemen steken steeds meer de kop op en dat is ergens ook wel te verwachten. Er zijn verschillende oorzaken te vinden voor dit probleem. Enerzijds is er het moeilijke economische klimaat waar we vandaag mee te maken krijgen. Dit leidt ertoe dat u meer risico loopt om zonder inkomen te vallen of dat uw inkomen lager is dan u gehoopt of verwacht had. Wanneer u dan onverwacht geconfronteerd wordt met kosten, kan dat tot schulden leiden. Anderzijds ontstaan veel financiële problemen omdat ze makkelijker kunnen ontstaan. Hierbij kunt u vooral denken aan credit cards, postorderbedrijven die op krediet laten kopen, winkels waar u op afbetaling allerhande spullen kunt verkrijgen en dergelijke meer. De combinatie van deze zaken werkt het ontstaan van financiële problemen enorm in de hand. Vooral bij jonge mensen die de waarde van geld nog niet voldoende kennen, kan dit een enorme schuldenberg tot gevolg hebben.

Financiële problemen door onvoorziene kosten

De zwaarste financiële problemen zijn die schulden waar we zelf geen enkele invloed op hebben. Niet zozeer doordat het om hogere bedragen zou gaan, maar deze schulden ontstaan meestal doordat er al een ander probleem speelt. Een veelvoorkomende oorzaak van financiële problemen op dit vlak zijn ziekenhuiskosten. Wanneer u of iemand in uw gezin onverwacht met een ziekte te maken krijgt en u hier niet voldoende voor verzekerd bent, kunnen de kosten al snel opstapelen. De basiszorgverzekering dekt maar een deel van alle kosten en wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, kan dat problematische gevolgen hebben. Ook kosten door een ongeval of onvoorziene schade aan uw wagen of huis kunnen heel wat financiële problemen met zich meebrengen.

Financiële problemen door onverantwoorde uitgaven

Een ander type problemen zijn die financiële problemen waar we wel schuld aan hebben, al is het dan vaak niet bewust. Steeds meer winkels, handelaars en postorderbedrijven bieden de mogelijkheid om op krediet te kopen. Dit doen ze omdat het anders erg moeilijk is om voldoende verkoop te genereren in een economisch moeilijk klimaat. Bovendien zorgt het principe ‘eerst krijgen, dan betalen’ voor impulsaankopen; U merkt namelijk niet dadelijk welke kost een bepaalde aankoop met zich meebrengt. Het is pas op het moment dat u al deze zaken op hetzelfde ogenblik moet betalen, dat duidelijk wordt hoeveel schulden u eigenlijk gemaakt heeft. Op dat ogenblik zijn de financiële problemen echter al een feit en is afzien van de verkoop vaak geen optie meer.