Gemeenschap van goederen schulden

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, val je automatisch onder het regime van gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, gezamenlijk eigendom zijn van beide partners. In dit artikel gaan we dieper in op de gevolgen van gemeenschap van goederen voor schulden.

Wat zijn gemeenschappelijke schulden?

Onder gemeenschappelijke schulden vallen alle schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Dit kunnen bijvoorbeeld hypotheekschulden, consumptieve kredieten, studieschulden of belastingschulden zijn. Het maakt niet uit op wiens naam de schuld staat, zodra deze tijdens het huwelijk is ontstaan, wordt deze beschouwd als een gemeenschappelijke schuld.

Verdeling van gemeenschappelijke schulden

Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten de gemeenschappelijke schulden worden verdeeld. Dit gebeurt in principe fifty-fifty, tenzij er afspraken zijn gemaakt in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als een van de partners meer schulden heeft gemaakt dan de ander, kan dit leiden tot een ongelijke verdeling van de schulden.

Aansprakelijkheid voor gemeenschappelijke schulden

Beide partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gemeenschappelijke schulden. Dit betekent dat de schuldeiser zowel de ene als de andere partner kan aanspreken voor de volledige schuld. Als een van de partners niet kan bijdragen aan het aflossen van de schulden, kan de schuldeiser dus de andere partner aansprakelijk stellen.

Voorkomen van gemeenschappelijke schulden

Om te voorkomen dat schulden gemeenschappelijk worden, kunnen partners huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen. Hierin kunnen zij afspraken maken over de verdeling van bezittingen en schulden, zodat zij niet automatisch onder het regime van gemeenschap van goederen vallen. Het is verstandig om deze voorwaarden op te stellen vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt aangegaan.

Conclusie

Gemeenschap van goederen kan grote gevolgen hebben voor schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de aansprakelijkheid en verdeling van deze schulden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij een scheiding of beëindiging van het partnerschap. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kan helpen om gemeenschappelijke schulden te voorkomen.