Huurschuld

Huurschuld, wat nu?

Een huurschuld komt regelmatig voor, heeft u er ook mee te maken? Natuurlijk is het helemaal niet prettig om een schuld te hebben, ook een huurschuld is dus geen pretje. Wat kunt u doen om een huisuitzetting te voorkomen? Want dat is wat er gebeurd als u teveel schuld heeft bij de woningcorporatie waar u een woning van huurt.

Probeer een betalingsregeling te treffen

Als u een huurschuld heeft is het belangrijk om zo snel mogelijk te proberen een betalingsregeling te treffen met de woningcorporatie. U kunt dan in een bepaald aantal termijnen de schuld die loopt aflossen. Neemt u niet op tijd contact op om zo’n regeling af te spreken dan kan het zover komen dat er een deurwaarder komt. Uiteindelijk kan een huurschuld tot een huisuitzetting leiden. Dat is natuurlijk in het ergste geval. U kunt er zelf aan bijdragen om dat te voorkomen door op tijd actie te ondernemen en uw huurschuld aan te pakken.

Hulp van buitenaf

Als u er zelf niet uitkomt is het belangrijk om tijdig hulp van buitenaf in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld via uw eigen gemeente contact opnemen met de schuldhulpverlening. Zij kunnen u helpen bij het oplossen van uw lopende schulden.