In de schulden

U zit in de schulden, wat te doen?

Alhoewel schulden in principe gewoon de combinatie zijn van alles wat u nog aan anderen verschuldigd bent, spreken mensen meestal pas van schulden als ze het over bedragen hebben die eigenlijk al lang vereffend hadden moeten zijn. Een lening die wordt afbetaald zoals voorzien, wordt dus meestal niet als schuld aanzien, terwijl een onbetaalde factuur die vervallen is daar wel bij hoort. In de schulden zitten is in dat geval een situatie waarbij u nog tal van sommen te vereffenen heeft zonder daar voorafgaand afspraken over te hebben gemaakt.

Hoe geraakt u in de schulden?

De meeste mensen geraken in de schulden zonder het goed en wel te beseffen. Tegenwoordig is het mogelijk om nagenoeg alles op krediet te kopen en dat is niet altijd even gunstig. Het gaat steeds om kleine bedragen zodat het lijkt alsof de betalingen vlot plaats zullen kunnen vinden en voor u het weet zit u met een immense schuldenberg waar u het einde niet meer van ziet. Vijfentwintig euro hier, vijftig euro daar, … en ga zo maar door. Ook laten een heleboel postorderbedrijven het toe om de rekening na drie maanden te betalen. Helaas duren drie maanden minder lang dan voorzien en kan er vaak niet betaald worden op het ogenblik dat de rekening in de bus valt. Bovendien leidt dit uitstel van betaling vaak tot enorme impulsaankopen doordat het niet dadelijk voelbaar is hoeveel u nu eigenlijk uitgeeft. Er zijn veel oorzaken te noemen waardoor financiële problemen kunnen ontstaan. Lees ons artikel financiële problenen.

Hoe geraakt u uit de schulden?

Jammer genoeg is het veel eenvoudiger om schulden te maken dan om ze weer kwijt te raken. Eens u in de schulden zit, kunt u er maar op één manier weer uit geraken. U moet de bedragen vereffenen tot alles betaald is. Om ervoor te zorgen dat u geen beloftes maakt die u niet kunt houden, maakt u best een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Van de som die u dan nog overhoudt, moet u de kosten aftrekken die u maakt om te leven. Wat dan nog rest kunt u verdelen tussen de verschillende schuldeisers. Afhankelijk van de som die u hen moet, kunt u hen een voorstel doen voor een maandelijkse afbetaling van uw schuld. Is uw inkomen hoog genoeg om een redelijk voorstel te doen dan zal u op deze manier uit de schulden kunnen geraken. In het andere geval, of wanneer u geen akkoord kunt bereiken met uw schuldeisers, dient u beroep te doen op een instantie die u schuldbemiddeling kan aanbieden.

Wat is WSNP precies? Lees hier alles over in het artikel Wat is WSNP?