Incasso kort geding

Incasso kort geding als schuldenaar niet betaalt

Heeft u te maken met een schuldenaar die weigert te betalen, dan is wellicht het incasso kort geding een optie om het geld te krijgen waar u recht op heeft. Er wordt dan een kort geding gehouden waarbij de rechter zal bepalen of de schuldenaar moet betalen of niet. Er zijn enkele rechtbanken waar op vaste dagen incassovorderingen worden behandeld door de rechter. Zo wordt er in Amsterdam bijvoorbeeld op iedere dinsdag om 10.00 uur incassovorderingen behandeld. In een andere stad, Utrecht is alleen het tijdstip anders, de dag is ook dinsdag. In Utrecht vinden de incassovorderingen om 16.00 uur plaats.

Incasso kort geding voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden voordat een incasso kort geding kan worden gehouden. Wij zullen deze voorwaarden, het zijn er vier om precies te zijn nu behandelen. Voorwaarde 1, de geldvordering dient gebaseerd te zijn op een overeenkomst die is afgesloten tussen de schuldeiser en de schuldenaar. De overeenkomst dient te gaan over de geleverde diensten en/of goederen. Voorwaarde 2, de geldvordering is zo duidelijk als wat, met andere woorden deze wordt niet betwist. Voorwaarde nummer 3, voordat de schuldenaar gedagvaard kan worden dient er eerst een deurwaardersexploot of een aangetekende brief verstuurd te zijn naar de schuldenaar. In deze brief moet gesommeerd worden om te betalen. Vergeet ook niet een datum en tijd in de brief te vermelden. Anders is het niet duidelijk van welke datum de brief is. De laatste voorwaarde is voorwaarde nummer 4, Als de incassodagvaarding wordt betekend, dient de wettelijke termijn van tenminste 8 dagen gehandhaafd te worden.

Snel uw geld incasseren

U heeft kunnen lezen dat u door middel van een incasso kort geding uw geld kunt incasseren van de schuldenaar. U heeft ook kunnen lezen dat u wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat u een incasso kort geding kunt voeren. Wij wensen u veel succes bij het vorderen van het geld waar u recht op heeft.