Kredietbank Alkmaar

Kredietbank Alkmaar bestaat niet meer

De kredietbank Alkmaar is eind 2011 opgeheven. Alle lopende zaken via de bank (zoals uitgegeven leningen) zijn overgedragen aan de Kredietbank Nederland. U zult zich nu misschien afvragen, ‘waar kan ik terecht als inwoner van Alkmaar?’. Gelukkig zijn er nog alternatieven naast de opgeven kredietbank Alkmaar. De gemeente Alkmaar staat namelijk voor u klaar!

Schuldhulpverlening Alkmaar

Aangezien Alkmaar geen kredietbank meer heeft zult u zich via een andere weg hulp moeten zoeken. Gelukkig is dit nog steeds heel dicht bij huis. De gemeente Alkmaar wil u namelijk graag helpen bij het oplossen van uw schuldenprobleem. De oplossing kan worden gezocht bij de schuldhulpverlening. Tijdens de schuldhulpverlening zal er gekeken worden naar de beste manier om u uit de schulden te krijgen. Dit kunnen heel veel verschillende manieren zijn. Herfinanciering, betalingsregelingen, Minnelijke schuldregeling: De Schuldbemiddeling, Minnelijke schuldregeling: Het Saneringskrediet of de Wettelijke schuldregeling: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Daarnaast krijgt u ook een cursus waarbij u leert om te gaan met uw financiën. Als u de schuldhulpverlening succesvol heeft doorlopen, dan wordt u niet aan uw lot overgelaten. Er is sprake van een degelijke nazorg zodat u niet direct alleen verder hoeft. Wij hopen dat u bij de schuldhulpverlening in Alkmaar een goed alternatief heeft voor de Kredietbank in Alkmaar.