Kredietbank Walcheren

Kredietbank Walcheren, schuldhulpverlening

Sinds januari 2012 gaat de Kredietbank Walcheren verder onder een andere naam, namelijk Orionis. Zij willen u graag helpen als u van uw schulden af wilt komen. In dit artikel zullen wij u vertellen op welk telefoonnummer u contact kunt opnemen om in contact te komen met een professionele hulpverlener op het gebied van schuldhulpverlening.

Intakegesprek

Voordat u geholpen kunt worden dient er een zogenaamd intake gesprek plaats te vinden. Er zal gekeken worden naar uw persoonlijke situatie. Onder andere zal de vraag naar voren komen ‘hoe zijn uw schulden ontstaan’ en ‘wat is de reden van uw schulden’. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde verslavingen zijn. Na de oorzaak achterhaald te hebben kan er gekeken worden naar een oplossing voor uw schuld. Allereerst is het voor u nu tijd om een intakegesprek aan te vragen, dit kan bij het volgende adres: Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg of postbus 1, 4380 AA Vlissingen. Bellen en faxen kan op de volgende nummers: Tel 0118- 432700 / Fax 0118- 432899. Ook e-mailen behoort tot de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar info@orioniswalcheren.nl of kijk op www.orioniswalcheren.nl voor meer informatie. U vind hier alle informatie over de schuldhulpverlening en de Kredietbank Walcheren.