Kwijtschelding schulden

Schulden kunt u natuurlijk niet zomaar kwijtraken, zeker een kwijtschelding zal u niet snel kunnen bekomen. Er zijn echter wel gevallen waarin dit kan gebeuren. Helaas hangen er de nodige consequenties aan vast wanneer u uw schulden wilt laten kwijtschelden. Dat is logisch want wanneer schulden te makkelijk zouden verdwijnen, zou er geen enkele barrière zijn die u tegenhoudt om ze te maken. Vooraleer u dus beslist om deze weg in te slaan, dient u zich niet enkel goed te informeren, maar ook de vraag te stellen of dit de oplossing is waarvoor u wilt kiezen. Er zijn twee manieren om een kwijtschelding, of althans gedeeltelijke kwijtschelding, van uw schulden te verkrijgen. De eerste manier is een minnelijke schikking aanvragen waarbij een deel van de schuld wordt kwijtgescholden en een tweede manier is een schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. Helaas wordt een lening niet zomaar kwijt gescholden. Opnieuw geld lenen is met een huidige lening dan helemaal moeilijk en vrijwel onmogelijk.

Een minnelijke schikking

Een minnelijke schikking houdt in dat u een schuldeiser een voorstel doet waarbij u het grootste deel van de schuld zult voldoen en een klein deel wordt kwijtgescholden. Meestal wordt dit voorstel door een schuldbemiddelaar gedaan . Dit heeft als voordeel dat u een tussenpersoon heeft die onafhankelijk te werk kan gaan met de nodige ervaring en expertise. Een schuldeiser is niet verplicht om op uw voorstel in te gaan. Maar wanneer het voorgestelde plan redelijk is, hebt u een grote kans dat hij er wel gebruik van zal maken. Uiteindelijk wilt ook de schuldeiser het liefste dat hij zijn geld krijgt met zo min mogelijk kosten. Indien hij niet akkoord gaat met uw voorstel en u zich tot schuldsanering moet wenden, is de kans groot dat hij heel wat minder geld zal zijn en dat is in zijn nadeel. Veel hangt natuurlijk wel af van het verleden dat u met de schuldeiser heeft. Wanneer dit al uw zoveelste voorstel is en u voorstellen uit het verleden niet bent nagekomen, heeft u een grote kans om een negatieve reactie te ontvangen.

Schuldsanering

Naast een minnelijke schikking kunt u ook een aanvraag voor schuldsanering doen om uw schulden te laten kwijtschelden. In dit geval zal uw zaak door een rechter behandeld worden. Het voordeel is het dwingende karakter van de beslissing. Uw schuldeisers kunnen niet anders dan akkoord gaan met het besluit van de rechter. Het nadeel zijn de zware regels die vasthangen aan een schuldsanering. U kunt zich de eerstkomende jaren aan een zeer zware financiële periode verwachten waarin u weinig of geen bezittingen zult hebben en een inkomen dat amper aan het bestaansminimum komt.