Maandlasten

Lage hypotheekrente niet voordelig voor spaarhypotheken
De hypotheekrente staat historisch laag, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar af te sluiten, bij een rente van gemiddeld 3% per jaar. Dat betekent een belangrijk voordeel voor huizenkopers, al hebben huiseigenaren met een spaarhypotheek hier behoorlijk minder voordeel bij. Zij dienen vanwege de lage rente meer in te leggen in hun spaarpolis, waardoor de maandlasten per saldo nauwelijks nauwelijks uit zullen vallen en bijvoorbeeld het openbreken van de rentevaste periode weinig zin heeft. U kunt zelf uw maandlasten van de hypotheek berekenen, om na te gaan wat het in uw geval oplevert.

Sparen tegen de hypotheekrente
Heeft u een spaarhypotheek, of kent u iemand die daar gebruik van maakt? Het grote voordeel was altijd de mogelijkheid tot sparen binnen de hypotheek, tegen dezelfde rente als die u aan de bank betaalt. Betaalt u een hoge rente van 5% per jaar voor uw hypotheek? Dan kunt u met diezelfde 5% per jaar sparen om de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd mogelijk te maken. Nu de hypotheekrente laag staat, betekent het openbreken van de rentevaste periode ook een lagere rente om mee te kunnen sparen.

Meer stortingen nodig voor de aflossing
Een spaarhypotheek zorgt voor een gegarandeerde aflossing op de einddatum van de hypotheek, dankzij de bedragen die u inlegt in een spaarpolis. De bank berekent welk bedrag u maandelijks dient in te leggen, onder andere op basis van de rente, om het eindkapitaal te bereiken. Indien de rente lager uitvalt, betekent dit aan de andere kant dat u meer stortingen dient te doen. Wat dat betreft hoeft de lage hypotheekrente niet direct een voordeel te betekenen voor een ieder met een spaarhypotheek.

Nieuwe hypotheek afsluiten
Wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten en daarbij profiteren van hypotheekrenteaftrek? Dan is het niet meer mogelijk om een spaarhypotheek af te sluiten. Dit is een aflossingsvrije hypotheek, die geen recht meer geeft op hypotheekrenteaftrek. U dient in plaats daarvan een lineaire of een annuïtaire hypotheek af te sluiten, twee vormen die hier nog wel recht op bieden. Wat dat betreft levert de lage hypotheekrente juist een voordeel op, indien u onlangs een hypotheek heeft afgesloten met een korte rentevaste periode, of wanneer u nu besluit om een huis te kopen en u de woning financiert met een dergelijke hypotheek.