Nvvk Schuldhulpverlening

Wie en wat is de Nvvk Schuldhulpverlening?

De Nvvk of Nederlandse vereniging voor volkskrediet is een brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Binnen het kader van schuldhulpverlening kunt u bij de Nvvk terecht wanneer u schulden hebt voor advies en hulp. Een eerste stap is het overzicht over uw financiën terug te vinden. Wanneer u zelf een idee hebt van uw schulden, inkomen en situatie, kunt u dit al in kaart brengen voor u naar de Nvvk stapt. In het andere geval kan één van de leden u helpen bij het opstellen van dit overzicht. Aan de hand hiervan zal Nvvk schuldhulpverlening kunnen bepalen hoe groot uw problemen zijn en hoe u ze best kunt aanpakken.

Regelingen treffen met uw schuldeisers

Wanneer uw schulden nog te overzien zijn, is de beste oplossing een regeling te treffen met uw verschillende schuldeisers. Hiertoe kijkt Nvvk schuldhulpverlening samen met u welke voorstellen haalbaar zijn binnen uw financiële situatie. Nvvk helpt u met het opstellen van de aanvragen en het bereiken van een overeenkomst. Doordat meer dan 90 bedrijven zijn aangesloten bij het Nvvk hebt u een grote kans dat dit ook voor uw schuldeiser geldt. Wanneer dat effectief zo is, zal hij sneller geneigd zijn om uw voorstel goed te keuren. Natuurlijk is het wel essentieel dat u het plan perfect opvolgt, anders verliest u het vertrouwen van uw schuldeiser en uw contactpersoon bij de Nvvk en zal het heel wat moeilijker worden om uw schulden van de baan te krijgen.

Wat als er geen regelingen meer mogelijk zijn?

Er zijn twee opties wanneer u het gevoel hebt dat een regeling niet meer mogelijk is. Een eerste optie is budgetbeheer. Hier zal er wel degelijk een regeling getroffen worden met uw schuldeisers, maar enkel op voorwaarde dat u het beheer van uw financiën uit handen geeft en door het Nvvk laat verzorgen. U krijgt zelf een leefgeld dat u kunt gebruiken om uw noodzakelijke uitgaven mee te doen zoals eten, vervoer, kleding, en dergelijke meer. Een andere optie is het aanvragen van schuldsanering. Het voordeel hiervan is dat het een verplichtend karakter heeft dat ook voor uw schuldeisers geldt. Ze moeten meewerken aan de schuldsanering eens dit door de rechter is goedgekeurd.