Onafhankelijk financieel adviseur

Onafhankelijk financieel adviseur

Als u een onafhankelijk financieel adviseur zoekt kan het nog wel eens voorkomen dat dit een zeer lastige klus wordt. De meeste adviseurs zijn namelijk verbonden aan één of meerdere partijen waar zij zaken mee doen. Als zij het product van een dergelijke partij aanraden en u sluit hier vervolgens een financiële dienst bij af krijgt de adviseur hier een bepaalde provisie over. Deze provisie is meestal de belangrijkste inkomensbron van de adviseur. Het is dan ook goed voor te stellen dat iemand die u financieel advies geeft er voor kiest om de voor hem meest gunstige dienst aan u te verkopen, in plaats van de dienst die voor u het voordeligst uitpakt.

Hoe vindt u dan een onafhankelijk financieel adviseur?

Het vinden van een onafhankelijk financieel adviseur is niet zo heel moeilijk. Als iemand u gratis advies wilt geven in ruil voor het afsluiten van een bepaald product, zoals een lening) kunt u er van uitgaan dat deze persoon niet onafhankelijk is. Als een adviseur echter een vergoeding vraagt voor zijn werk die door u betaald moet worden en niet door de bank, dan kunt u er in de meeste gevallen vanuit gaan dat hij of zij onafhankelijk is. Deze persoon verdient zijn geld namelijk met het vragen van een vergoeding en niet met de commissie die hij krijgt over de aangeraden producten. Voor deze adviseur is het dan ook niet van belang welk product hij verkoopt, hij werkt namelijk voor u.

Regelgeving

De financieel adviseur dient deskundig te zijn in zijn advies. Deze deskundigheid dient de financieel adviseur aan te kunnen door deel te nemen aan een wettelijk bepaald examen en dit met succes af te ronden. Medewerkers die onder de financieel adviseur vallen hoeven dit examen niet af te leggen, echter is de financieel adviseur verplicht zijn kennis op hen over te dragen en blijft de financieel adviseur eindverantwoordelijk.
De betrouwbaarheid van de financieel adviseur tracht de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) te waarborgen door elke financieel adviseur te verplichten zich in aan te melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en de benodigde vergunningen aan te vragen bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het niet nakomen van deze plicht wordt zwaar bestraft door de WFT. In dit geval legt de WFT de financieel adviseur een dwangsom op en wordt de naam van de financieel adviseur in de gedrukte media bekend gemaakt. Zowel het KiFiD als de AFM houden over deze registraties een openbaar register bij.
Ook bevat de WFT regels met betrekking tot de informatieverstrekking van de financieel adviseur. Indien u in zee gaat met een financieel adviseur bent u gerechtigd zijn AFM registratienummer (waarmee de betreffende financieel adviseur in het AFM en KiFid register is op te zoeken) op te vragen en is de financieel adviseur verplicht enige contractuele banden met verzekeraars te melden. Ook de wijze van beloning moet voor u duidelijk zijn. Aan de hand hiervan kunt zelf de betrouwbaarheid en objectiviteit van de financieel adviseur bepalen.