Ondernemingsplan Financieel Plan

Als je een eigen bedrijf wilt starten, is het opstellen van een goed ondernemingsplan essentieel. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het financieel plan. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van een financieel plan en hoe je dit opstelt.

Waarom is een financieel plan belangrijk?

Een financieel plan geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van je bedrijfsidee. Het helpt je om realistische doelen te stellen en te bepalen of je voldoende financiële middelen hebt om je bedrijf op te starten en draaiende te houden. Daarnaast is een goed financieel plan ook belangrijk voor het verkrijgen van financiering van bijvoorbeeld investeerders of banken.

Wat staat er in een financieel plan?

Een financieel plan bestaat uit verschillende onderdelen die samen een compleet beeld geven van de financiële situatie van je bedrijf. Enkele belangrijke onderdelen zijn:

 • Omzetprognose: een schatting van de verwachte omzet in de komende jaren.
 • Kostenoverzicht: een overzicht van alle kosten die je verwacht te maken, zoals personeelskosten, huur, marketingkosten, etc.
 • Investeringsbegroting: een overzicht van de benodigde investeringen om je bedrijf op te starten, zoals apparatuur, inventaris, etc.
 • Financieringsplan: hoe ga je je bedrijf financieren? Denk hierbij aan eigen vermogen, leningen, subsidies, etc.
 • Winst- en verliesrekening: een overzicht van de verwachte winst en verlies in de komende jaren.
 • Liquiditeitsbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven op korte termijn, zodat je kunt zien of je voldoende cashflow hebt.

Hoe stel je een financieel plan op?

Het opstellen van een financieel plan vergt de nodige tijd en aandacht. Hieronder volgen enkele stappen die je kunt volgen om een goed financieel plan op te stellen:

 1. Bepaal je doelstellingen: wat wil je bereiken met je bedrijf en op welke termijn?
 2. Maak een omzetprognose: schat realistisch in hoeveel omzet je verwacht te behalen in de komende jaren.
 3. Bereken je kosten: maak een gedetailleerd overzicht van alle kosten die je verwacht te maken.
 4. Stel een investeringsbegroting op: bepaal welke investeringen je nodig hebt om je bedrijf op te starten en hoeveel deze kosten.
 5. Denk na over financiering: hoe ga je je bedrijf financieren en welke bronnen van financiering zijn beschikbaar?
 6. Maak een winst- en verliesrekening: bereken hoeveel winst je verwacht te maken en of dit voldoende is om je kosten te dekken.
 7. Stel een liquiditeitsbegroting op: zorg ervoor dat je voldoende cashflow hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

Conclusie

Een goed financieel plan is essentieel voor het succes van je bedrijf. Het geeft inzicht in je financiële situatie en helpt je om realistische doelen te stellen. Door een gedegen financieel plan op te stellen, vergroot je de kans op succes en kun je beter inspelen op veranderingen in de markt. Neem dus de tijd om een goed financieel plan op te stellen en laat je eventueel adviseren door een financieel expert.