Preferente schulden: wat zijn ze en hoe werken ze?

Als je te maken hebt met schulden, is het belangrijk om te begrijpen wat preferente schulden zijn en hoe ze werken. Preferente schulden zijn schulden die voorrang hebben op andere schulden bij de afwikkeling van een faillissement of bij een schuldsaneringstraject. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat preferente schulden precies zijn, welke soorten preferente schulden er zijn en hoe ze worden behandeld in verschillende situaties.

Soorten preferente schulden

Er zijn verschillende soorten preferente schulden die voorrang hebben op andere schulden. Enkele voorbeelden van preferente schulden zijn:

  • Belastingschulden: Schulden aan de Belastingdienst hebben altijd voorrang op andere schulden. Dit geldt voor zowel openstaande belastingaanslagen als voor nog te betalen belastingen.
  • Loonbelasting en premies: Ook loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen hebben een preferente status. Werkgevers zijn verplicht om deze bedragen af te dragen aan de Belastingdienst en het UWV.
  • Pensioenpremies: Schulden aan pensioenfondsen hebben ook voorrang op andere schulden. Werkgevers zijn verplicht om de pensioenpremies van hun werknemers af te dragen.

Behandeling van preferente schulden

Preferente schulden worden anders behandeld dan gewone schulden bij een faillissement of schuldsanering. Bij een faillissement worden preferente schulden als eerste betaald uit de opbrengst van de boedel. Pas nadat alle preferente schulden zijn voldaan, worden de gewone schulden betaald. Als er niet genoeg geld is om alle preferente schulden te voldoen, worden deze schulden verdeeld naar rato van de hoogte van de schuld.

Bij een schuldsaneringstraject worden preferente schulden meestal volledig afgelost voordat er wordt begonnen met het aflossen van gewone schulden. Dit komt omdat preferente schulden vaak van overheidsinstanties zijn, die strengere regels hanteren voor het innen van schulden.

Voorkomen van preferente schulden

Om te voorkomen dat je te maken krijgt met preferente schulden, is het belangrijk om je financiën goed op orde te hebben. Zorg ervoor dat je belastingaangifte op tijd en correct wordt ingediend, zodat je geen belastingschulden opbouwt. Betaal ook altijd op tijd je loonbelasting en premies, zodat je geen problemen krijgt met de Belastingdienst en het UWV.

Als je toch te maken krijgt met preferente schulden, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een schuldhulpverlener. Deze kan je helpen om een plan op te stellen om je schulden af te lossen en te voorkomen dat je in de toekomst weer in de problemen komt.

Al met al is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van preferente schulden en hoe ze werken. Door je financiën goed te beheren en op tijd te reageren als je in de problemen komt, kun je voorkomen dat preferente schulden een grote impact hebben op je financiële situatie.