Samenlevingscontract en schulden

Wanneer je samenwoont met je partner, is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Dit contract regelt onder andere zaken als eigendommen, erfenissen en schulden. In dit artikel gaan we dieper in op de relatie tussen een samenlevingscontract en schulden.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een juridisch document waarin afspraken worden vastgelegd tussen samenwonende partners. Hierin kunnen zaken worden geregeld als de verdeling van bezittingen, het pensioen en ook de financiële verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om een samenlevingscontract op te stellen, omdat hiermee duidelijkheid wordt gecreëerd over de rechten en plichten van beide partners.

Samenlevingscontract en schulden

Wanneer je een samenlevingscontract hebt, is het van belang om ook afspraken te maken over eventuele schulden. Schulden die vóór het samenlevingscontract zijn ontstaan, blijven in principe de verantwoordelijkheid van de persoon die de schuld is aangegaan. Echter, wanneer er gezamenlijke schulden zijn ontstaan tijdens het samenwonen, zijn beide partners hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat beide partners verantwoordelijk zijn voor de gehele schuld, ook als deze door één van hen is aangegaan.

Belangrijke aandachtspunten

Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten waar je rekening mee moet houden als het gaat om schulden en een samenlevingscontract:

  • Zorg ervoor dat alle schulden duidelijk worden vastgelegd in het samenlevingscontract.
  • Maak afspraken over hoe de schulden worden verdeeld en wie verantwoordelijk is voor welke schuld.
  • Houd rekening met eventuele risico’s als één van de partners niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Gezamenlijke schulden aflossen

Als er gezamenlijke schulden zijn ontstaan tijdens het samenwonen, is het belangrijk om samen afspraken te maken over het aflossen van deze schulden. Maak een plan waarin staat hoeveel er maandelijks wordt afgelost en wie hiervoor verantwoordelijk is. Op deze manier voorkom je dat de schulden zich opstapelen en problemen veroorzaken in jullie relatie.

Conclusie

Een samenlevingscontract biedt duidelijkheid en zekerheid voor beide partners, ook als het gaat om schulden. Zorg ervoor dat alle afspraken goed worden vastgelegd en dat jullie samen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schulden. Op deze manier voorkom je onduidelijkheden en conflicten in de toekomst.