Scheiden financieel: waar moet je op letten?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Naast de emotionele aspecten, moet je ook nadenken over de financiële gevolgen van een scheiding. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en te weten waar je op moet letten. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over scheiden financieel.

1. Maak een overzicht van jullie financiën

Voordat je daadwerkelijk gaat scheiden, is het belangrijk om een overzicht te maken van jullie gezamenlijke financiën. Denk hierbij aan jullie inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Dit overzicht geeft jullie een duidelijk beeld van jullie financiële situatie en kan helpen bij het maken van afspraken over de verdeling van de financiën.

2. Regel de verdeling van bezittingen en schulden

Een van de belangrijkste zaken bij scheiden financieel is de verdeling van bezittingen en schulden. Denk hierbij aan de woning, auto(‘s), spaargeld, pensioen en eventuele leningen. Het is verstandig om hierover goede afspraken te maken, bijvoorbeeld met behulp van een mediator of advocaat. Zo voorkom je dat er later conflicten ontstaan over de verdeling.

3. Denk aan alimentatie en pensioen

Bij een scheiding komt vaak ook alimentatie om de hoek kijken. Dit kan partneralimentatie zijn, maar ook kinderalimentatie als jullie kinderen hebben. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over de verdeling van het pensioen. In sommige gevallen hebben jullie recht op een deel van elkaars pensioen, dit moet worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

4. Maak afspraken over de kinderen

Als jullie kinderen hebben, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de financiën rondom de kinderen. Denk hierbij aan de kosten van de opvoeding, kinderbijslag, kinderopvang en eventuele studiekosten. Ook hierbij kan een mediator of advocaat jullie helpen om tot goede afspraken te komen.

5. Houd rekening met belastingzaken

Bij scheiden financieel spelen ook belastingzaken een rol. Denk hierbij aan de verdeling van de hypotheekrenteaftrek, de fiscale gevolgen van de verdeling van bezittingen en schulden, en eventuele belastingvoordelen waar jullie recht op hebben. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een belastingadviseur.

6. Zorg voor een goede financiële planning

Na de scheiding verandert jullie financiële situatie. Het is daarom belangrijk om een goede financiële planning te maken voor de toekomst. Denk hierbij aan het opstellen van een budget, het regelen van verzekeringen en het eventueel aanpassen van jullie testament. Een financieel adviseur kan jullie hierbij helpen.

7. Blijf communiceren

Tot slot is het belangrijk om tijdens en na de scheiding goed te blijven communiceren over jullie financiën. Maak afspraken over hoe jullie de financiën willen regelen en houd elkaar op de hoogte van eventuele veranderingen. Zo voorkom je misverstanden en conflicten in de toekomst.

Al met al komt er veel kijken bij scheiden financieel. Het is verstandig om je goed te laten informeren en adviseren, zodat jullie de financiële gevolgen van de scheiding op een goede manier kunnen regelen.