Schuld afkopen

Schulden door fouten

Soms hebt u hoge schulden doordat u in het verleden problemen hebt gehad, een foute aankoop hebt gedaan of tijdelijk zonder inkomsten zat. Wanneer uw situatie wijzigt, komt u misschien op een punt waar u niet in de mogelijkheid bent om de volledige schuld te betalen, maar wel een flink deel. Wanneer u dit in één keer kunt doen, kunt u proberen om met uw schuldeiser het akkoord te bereiken dat u op deze manier uw schuld kunt afkopen. U betaalt dan niet uw volledige schuld, maar een bedrag dat u overeenkomt. U dient dit bedrag wel in één keer te kunnen betalen. Het bedrag zal wel het grootste deel van de schuld moeten dekken om een akkoord te kunnen krijgen. Vooral wanneer de schuld al erg lang loopt, hebt u een kans dat de schuldeiser akkoord gaat.

Aard van de schuld

Of het mogelijk is om een schuld af te kopen, zal voor een groot deel bepaald worden door de aard van de schuld. Wanneer u een schuld hebt bij een kleiner bedrijf dat zijn inkomsten echt nodig heeft, is uw kans groter dat u de schuld kunt afkopen. Het bedrijf verliest dan wel een klein deel van de som, maar vaak is het voor deze bedrijven belangrijker dat zij snel geld zien dan dat het de volledige som is. Bij grote bedrijven gaat deze vlieger niet op. Het maakt hen vaak niet uit hoe lang u erover doet om uw schuld te vereffenen zolang u ze maar volledig voldoet. Doordat ze bovendien ook op geen enkele manier verplicht zijn om akkoord te gaan met het afkopen van de schuld, weigeren ze vrij snel. Pas als het erop lijkt dat ze in het andere geval hun geld niet zullen zien, wordt u lans groter op een goedkeuring.

Welk bedrag?

Er is geen vast bedrag bepaald voor het afkopen van een schuld. Alles hangt af van de schuld zelf, de schuldeiser en het akkoord dat u kunt bereiken. Vanzelfsprekend zult u er niet van af geraken met de helft van de schuld. Wanneer u een voorstel doet, denkt u best in termen van 80 tot 90 procent van de schuld. In het andere geval is het voor de schuldeiser te verlieslatend om een afkoop toe te laten.