Schuld aflossen

Hoe los ik mijn schuld af?

Schulden zijn alle bedragen die anderen nog tegoed hebben van u. Dit zijn zowel privépersonen, banken, leenkantoren, winkels als andere handelaars waarmee u zaken hebt gedaan. Het kan dus om een lening gaan, maar evengoed een herstelling van uw wagen die op factuur is gezet, geld dat u nog moet teruggeven aan een vriendin of een toestel dat u op krediet hebt gekocht. Wanneer u schulden hebt, wordt u verondersteld van ze af te lossen en dit binnen een redelijke termijn.

Wat is een redelijke termijn?

Een redelijke termijn om uw schuld af te lossen hangt af van het type schuld dat u heeft en het bedrag ervan. Wanneer u een lening aangaat, dat betreft het een schuld. Ook wanneer u de lening afbetaald zoals afgesproken, is het een schuld. Schulden zijn dus niet per definitie een probleem. Ze zijn niet meer of niet minder dan zaken die u nog verschuldigd bent. De termijn die redelijk is om ze terug te betalen is vaak bepaald bij het aangaan van de schuld of lening. Ze wordt in samenspraak gemaakt met de persoon waarbij u de schuld aangaat. Het mag duidelijk zijn dat de termijn meestal hoger is bij grote schulden en lager wanneer het om kleine bedragen gaat. Ook zal een vriend of familie wellicht minder strikt zijn met de termijn dan een bank, handelaar of leenkantoor. Een redelijke termijn is in principe een termijn die voor beide partijen werkbaar is. Een termijn die afbetalingen met zich meebrengt die betaalbaar zijn zonder dat de schuld al te lang blijft openstaan.

Hoe je schuld aflossen?

Afhankelijk van het bedrag zal de schuld in één keer of in diverse periodieke schijven worden terugbetaald. Een kleine schuld is meestal een schuld op korte termijn die ook in één keer kan worden vereffend. Een grote schuld zal vaak in gelijke maandelijkse bedragen worden terugbetaald tot de volledige som voldaan is. Vaak komt er nog een extra bedrag bij, de intrest of kost van de schuld. Bij hypotheekschulden bestaat er ook een formule waarbij de maandelijkse bedragen kunnen variëren in functie van de markt. Schulden die je hebt gemaakt zonder voorafgaande afspraak hebben geen vaste regel waar het de aflossing betreft. Hier dient u contact op te nemen met de tegenpartij om zelf met een voorstel te komen ten einde uw schuld te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn aankopen die u niet kunt betalen op het ogenblik dat de factuur zich aandient. Wilt u nog meer lezen over het aflossen van schulden? Lees dan ons artikel Schulden aflossen.