Schuld IB groep

Schuld bij de IB groep, wat nu?

Studeren kan behoorlijk wat geld kosten en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer u niet over voldoende financiën beschikt om uw studies te kunnen betalen, dan kan een lening bij IB groep een oplossing zijn. Deze studiefinanciering is een lening die uitsluitend verstrekt wordt met het doel u de mogelijkheid te geven om te studeren. De schuld die u op deze manier maakt, kan afbetaald worden in maandelijkse schijven. U kunt ervoor kiezen om de afbetaling te starten na het voltooien van uw studies. Op dat ogenblik heef u een inkomen en zou u in de mogelijkheid moeten zijn om het maandbedrag te leggen. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte terugbetaling van de schuld die u bij IB groep hebt gemaakt.

De risico’s van een studielening

Een studielening aangaan heeft veel voordelen, maar brengt ook behoorlijk wat risico’s met zich mee. Zo bent u er niet zeker van dat u na uw studie vlot aan een baan zult geraken. U heeft er geen zicht op hoe groot of klein uw inkomen zal zijn. U weet ook niet of u erin zal slagen de studie succesvol af te ronden. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat uw studielening van een mooie kans in een groot probleem veranderen. Wat u leent moet u namelijk weer terugbetalen en dit is niet anders wanneer de toekomst niet uitdraait zoals u had gehoopt. Bovendien begint u uw leven als werknemer dadelijk met een schuldenlast en zal er vanaf uw eerste loon een deel gebruikt moeten worden om deze schuld mee te betalen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat deze lening misschien de enige reden is dat u een bepaalde baan hebt kunnen vinden. Een studie kan deuren openen en een studielening is dus een investering in uw toekomst. Wat u ook doet, het is goed om voor- en nadelen op een rijtje te zetten voor u de lening afsluit. Zo bent u zich ook bewuster van het belang van uw studie en vooral het succesvol afronden ervan.

Wat bij problemen?

Wanneer u na afloop van uw studie niet in de mogelijkheid bent om de betalingen uit te voeren zoals afgesproken, neemt u dadelijk contact op met IB groep. Zo kunnen zij samen met u kijken of er een oplossing mogelijk is. Misschien kunnen uw maandelijkse bedragen verlaagd worden en de termijn verlengd. Een andere optie is een bijkomend uitstel van betaling tot u een baan gevonden hebt.