Schuld oplossen

Hoe kan ik mijn schulden oplossen?

De eenvoudigste manier om een schuld op te lossen is door ze te betalen. Helaas is dit natuurlijker eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vaak is een schuld zo hoog dat een snelle betaling niet mogelijk is. En alhoewel een schuld maar traag wordt opgebouwd, komt ze meestal toch als een donderslag bij heldere hemel. Dit komt doordat u vaak pas beseft hoe groot uw schuldenlast is geworden op een ogenblik dat het eigenlijk al te laat is om nog met een eenvoudige oplossing te komen. U zult uw schuld dus op een andere manier moeten oplossen. Afhankelijk van de hoogte zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen. Bij kleinere schulden kunt u zelf de nodige stappen zetten, bij gemiddelde schulden richt u zich best tot een schuldbemiddelaar en wanneer het echt extreme schulden zijn, kunt u altijd een aanvraag tot schuldsanering indienen.

Zelf uw schuld oplossen

In het beste geval bestaat uw schuld uit een bedrag dat nog te overzien is en een beperkt aantal schuldeisers. Als dat zo is, dan kunt u zelf de nodige stappen ondernemen om uw schuld op te lossen. Dit doet u door elke schuldeiser afzonderlijk om een akkoord voor een gespreide betaling te vragen. Afhankelijk van het aantal schuldeisers kunt u dit bedrag hoger of lager laten vastleggen. Zorg er in ieder geval voor dat u alle voorstellen samen maandelijks kunt voldoen tot uw schulden betaald zijn. Een andere oplossing is het afsluiten van een lening die al uw schulden dekt. Wanneer u dit doet, heeft u slechts één schuldeiser over en wellicht kunt u de lening op een langere termijn afbetalen waardoor de maandelijkse bedragen lager zijn. Natuurlijk komen hier wel intresten bij, maar vaak betaalt u die ook in het geval van een afbetalingsplan.

Hulp vragen

Wanneer u schulden zo groot zijn dat u zelf niet meer weet hoe u ze moet oplossen, kunt u gebruik maken van een schuldbemiddelaar. In dit geval zal een tussenpersoon in uw naam regelingen proberen te treffen met de verschillende schuldeisers. Doordat deze schuldbemiddelaar over heel wat ervaring beschikt, weet hij wat een aanvaardbaar voorstel zal zijn en wat niet. Hij zal ook snel kunnen inschatten wat uw mogelijkheden zijn en hoe u het aangenaamst uw schuld kunt oplossen. Samen met u brengt hij de schuld, evenals de oplossing in kaart. Vaak blijkt een schuld heel wat beter mee te vallen dan u oorspronkelijk dacht eenmaal ze op deze manier op papier is gezet.