Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling, wanneer heeft u het nodig?

Schuldbemiddeling is een manier om uit de schulden te raken met de hulp van een organisatie of bedrijf dat de bemiddelingen in uw plaats zal uitvoeren. Er zijn verschillende organisaties die optreden als schuldbemiddelaar met een grote expertise en vakkennis. Schuldbemiddeling is ideaal wanneer u zelf geen uitweg meer ziet of wanneer u uw schulden niet in kaart gebracht krijgt. Ook voor wie het moeilijk vindt om een goede brief op te stellen naar zijn schuldeisers of niet weet welke regeling voorgesteld kan worden, kan schuldbemiddeling soelaas brengen. Natuurlijk zal dit geen verandering brengen in het feit dat er een schuld is die betaald moet worden, maar wellicht zullen er wel regelingen getroffen kunnen worden die u een uitweg bieden en een leefbaar afbetalingsplan.

Wat doet een schuldbemiddelaar voor u?

Wanneer u schuldbemiddeling aanvraagt, zijn er een aantal zaken die de schuldbemiddelaar voor u zal regelen. Eerst en vooral zal hij samen met u uw situatie in kaart brengen en zoeken naar mogelijke oplossingen. Hierbij wordt gezocht naar een voorstel dat zowel voor u als uw schuldeisers aanvaardbaar is. Eventueel wordt getracht om een minnelijke schikking te verkrijgen. Wanneer een voorstel klaar is, zal de bemiddelaar dit voorstel aan de schuldeisers overmaken met de nodige toelichting. Dit kan zowel per brief als persoonlijke communicatie gebeuren. Wanneer de schuldeisers akkoord gaan wordt een plan opgesteld dat u strikt dient op te volgen. Ook wordt gekeken hoe u kunt vermijden om nieuwe schulden te maken of in de toekomst terug in eenzelfde situatie terecht te komen. Afhankelijk van uw schuldbemiddelaar zullen er enkele voorwaarden zijn die u dient te voldoen om schuldbemiddeling te kunnen krijgen.

Wat doet u zelf bij schuldbemiddeling?

Natuurlijk kan een schuldbemiddelaar pas aan de slag nadat u zelf alle informatie aan hem hebt doorgegeven. Hierbij moet u denken aan inkomsten, uitgaven, schulden, maandelijkse kosten en dergelijke meer. Hoe vollediger u bent, hoe eenvoudiger het voor de schuldbemiddelaar zal zijn om een haalbaar plan op te stellen. Daarnaast dient u ook aan te geven welke stappen u zelf al ondernomen hebt om uw schulden op te lossen. Eventuele communicatie van en naar uw schuldeisers dient ook doorgegeven te worden aan uw schuldbemiddelaar zodat hij weet welke opties er nog openstaan. Wanneer een plan in werking treedt, is het aan u om dit nauwlettend op te volgen en ervoor te zorgen dat de betalingen steeds tijdig uitgevoerd worden.