Schulden bij overlijden

Informatie over schulden bij overlijden

Bij het overlijden van uw ouders is het niet zo dat u alleen de bezittingen erft, maar ook de schulden van uw ouders. Als uw ouders veel materiële zaken nalaten dan is dit natuurlijk prettig. Maar als uw ouders veel schulden hebben opgebouwd en dit nalaten dan is dit niet fijn. Er zijn echter twee verschillende manieren van aanvaarden. Zuiver aanvaarden is manier één en Beneficiair is de tweede manier. Bij de eerste manier, zuiver aanvaarden moet de erfgenaam alle schulden betalen Als de nagelaten materiële zaken niet voldoende geld opbrengen dan moet u zelf het restant aan schulden betalen. Als dit het geval is kunt u beter kiezen voor de tweede mogelijkheid, Beneficiair. Bij deze tweede manier hoeft u niet uit eigen middelen de schulden te betalen die overblijven na de verkoop van de materiële zaken van uw ouders.

Goed nadenken over keuze

Het is belangrijk dat u goed nadenkt over de opties waar u uit kunt kiezen. Als u namelijk voor zuiver aanvaarden kiest, dan is het niet mogelijk om dit om te laten zetten naar beneficiair. Denk dus goed na voordat u een keus maakt. Daarnaast kunt u via www.overlijden-overheid.nl veel informatie vinden.

Bent u een nabestaande?

In welk geval kunt u een nabestaande genoemd worden? Dit is niet voor iedereen even duidelijk. Vandaar dat wij dit nog een keer voor u op een rij hebben gezet. Allereerst zijn weduwnaars, weduwen en de achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap nabestaande. Ook achterblijvende partners die hebben samengewoond met de overledene kunnen tot nabestaande worden gerekend. De laatste groep zijn de ex-echtgenoten of geregistreerde partners die alimentatie toegewezen hebben gekregen.