Schulden kosten miljoenen

Enorm veel Nederlanders hebben betalingsachterstanden. Mooi is dat niet, want het kost Nederland miljoenen.Het Nibud heeft in midden oktober 2014 een rapport gepresenteerd over dit onderwerp. In het rapport woedt ook ingegaan op het voorkomen van schulden onder Nederlandse consumenten.

Wat kost het?
Het rapport toont onder andere aan dat het al snel een ton kost als een huishouden financiële problemen heeft. Het gaat hierbij om ernstige problemen, dus niet om een schuld van 500 euro. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen huishoudens die ook daadwerkelijk te maken hebben met grote schulden. De verwachting is dat het aantal huishoudens met grote schuldproblemen de komende jaren alleen maar zal toenemen (helaas). Er wordt zelfs gesproken over “dweilen met de kraan open”. Wat dat betreft ziet de toekomst er dus niet heel zonnig uit.

Gezinnen met schulden
Gezinnen waarin schulden aan de orde van de dag zijn ervaren enorm veel narigheid. Ten eerste is er vaak sprake van enorme spanningen tussen de partners en/of binnen het begin. Gezinnen met schulden worden vaak weggezet als domme mensen die niet weten hoe ze moeten omgaan met geld. De schuld die is ontstaan wordt vaak als eigen schuld aangemerkt. Vaak zorgt de omgeving van de gezinnen niet voor een verbetering van de situatie, maar zelfs voor een verslechtering is naar voren gekomen uit het onderzoek.

Heeft u zelf schulden?
Als u zelf schulden heeft op dit moment is het belangrijke om professionele hulp in te schakelen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Via die weg wordt u naar de juiste instantie geleid die u kan helpen bij het oplossen van uw schulden.