Schulden opvragen

Schulden aflossen, eerst schulden opvragen

Wie schulden heeft bij diverse instellingen en leveranciers, raakt op den duur het noorden kwijt. Dit is vervelend, want als u niet weet hoeveel schuld u hebt en bij wie, is het erg moeilijk om een afbetalingsplan op te stellen om uw schulden af te lossen. Helaas is er niet één centrale databank waar u deze informatie kunt opvragen. Sommige bedrijven zullen u bij het BKR laten registreren, dus daar kunt u alvast een deel van het totale overzicht verkrijgen, maar dit geldt niet voor ieder bedrijf waar u schulden kunt maken. U kunt natuurlijk zelf al uw mogelijke schuldeisers aanschrijven om te vragen wat uw openstaande schuld nog is, maar zo geeft u ze wel een herinnering over het feit dat u hen nog geld verschuldigd bent. Elke kans op een verjaring van uw schulden, vervalt dan onmiddellijk.

Alles in kaart brengen

Een mogelijke oplossing die u hebt, is om alle gekende schulden al in kaart te brengen en voor de overige schulden te wachten tot u aanmaningen ontvangt. Het nadeel hiervan is dat de bedrijven op het ogenblik dat zij u aanmanen al minder willig zullen zijn om afbetalingen toe te staan. Veel bedrijven vinden dat u moet aangeven dat u betaalproblemen heeft zodra u dit weet. En dat u dus niet mag wachten tot de problemen zich ook effectief manifesteren. Doet u dit wel, dan staan zij daar negatief tegenover. Dat is niet in uw voordeel als u een akkoord voor gespreide betalingen vraagt. Maar u komt op deze manier wel perfect te weten wie nog geld van u verwacht. In afwachting van de aanmaningen kunt u alvast het BKR contacteren om na te gaan of er schulden zijn die bij hen geregistreerd staan.

Nauwkeurig bijhouden van uw schulden

Eens u terug een duidelijk zicht hebt op uw schulden is het natuurlijk essentieel dat u dit geen tweede keer verliest. Enkel met een goed overzicht zult u erin slagen om uw schulden af te betalen. Bij voorkeur maakt u dit overzicht digitaal zodat u het kunt aanpassen wanneer uw schulden verminderen of wijzigen. Met een eenvoudige back-up speelt u op zeker en raakt u het nooit meer kwijt.

Ontdek hoe je schuld aflossen met BKR kunt!