Schuldhulpverlening Den Bosch

Hulp bij schulden in Den Bosch en omgeving

Vele bedrijven in Den Bosch zijn al geconfronteerd geweest met een brief van de schuldhulpverlening van de gemeente met de vraag akkoord te gaan met een afbetalingsregeling. Inwoners van Den Bosch met schulden doen een beroep op de schuldhulpverlening van de gemeente wanneer zij zelf niet meer zien hoe ze uit hun schulden kunnen geraken. De gemeente Den Bosch helpt hen in dat geval om de nodige maatregelen te treffen en alle schuldeisers aan te schrijven. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening in Den Bosch dient u een aanvraag in te dienen op uw gemeente. Dit hoeft niet perse per brief te gebeuren, een telefonische aanvraag of aanvraag per email worden ook behandeld.

Wachttijden?

Hoewel de schuldhulpverlening van Den Bosch zijn best doet om iedereen zo snel mogelijk te helpen, is het niet altijd mogelijk om wachttijden te vermijden. Zeker in de huidige economische situatie, is dit vaak onmogelijk. Steeds meer mensen kampen met zware schulden die zij niet meer alleen kunnen oplossen. De schuldhulpverlening van de gemeente is vaak de weg naar een oplossing uit deze financiële problemen en er komen dus bijna dagelijks nieuwe aanvragen binnen. Wanneer u schulden heeft met een hoogdringend karakter doet u er goed aan om dit te vermelden in uw aanvraag en van de nodige onderbouwing te voorzien. Zo weet de schuldhulpverlening dat u snel hulp nodig heeft en kan ze hier rekening mee houden bij het behandelen van uw aanvraag. Natuurlijk is het aangewezen dat u de hulpaanvraag indient voor u in een situatie terecht bent gekomen waar elke dag er toe doet.

Sneller akkoorden met de schuldhulpverlening

U zult merken dat schuldeisers sneller akkoorden sluiten voor een afbetalingsplan wanneer dit via de schuldhulpverlening wordt voorgesteld. Het officiële karakter van de schuldhulpverlening heeft hier zeker een grote invloed op, maar ook het professionalisme en de ervaring van deze mensen zorgt voor snelle akkoorden. Waar u zelf misschien moeilijk kunt inschatten welk voorstel een kans op slagen heeft voor zowel u als de schuldeiser, zullen deze mensen uw situatie snel in beeld gebracht hebben en mogelijke oplossingen kunnen formuleren. Zo bent u heel wat sneller geholpen dan wanneer u zelf blijft aanmodderen.