Schuldhulpverlening Deventer

Schuldproblemen oplossen met schuldhulpverlening Deventer

De Schuldhulpverlening Deventer staat klaar voor mensen die niet zelf hun schulden kunnen oplossen. Dit kan natuurlijk snel gebeuren. Misschien heeft u duizenden euro’s schuld bij verschillende schuldeisers. Hoe en waar moet u dan beginnen met het oplossen van de schulden? Hier is gelukkig een instantie voor die u graag wil helpen, namelijk de Schuldhulpverlening Deventer.

Meenemen naar hulpverlener

Als u gebruik wilt maken van de schuldhulpverlening en u gaat langs om u aan te melden, zorg er dan voor dat u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs, een volledig ingevuld aanvraagformulier, bewijs van inkomen en bewijzen van schulden meeneemt. Het is echter niet direct vanzelfsprekend dat u in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening in Deventer. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden waar u mee te maken krijgt. U moet aan deze voorwaarden voldoen voordat u de schuldhulpverlening in kunt gaan in Deventer. Zo dient u in ieder geval een inwoner te zijn van Deventer. Ook dient u een inkomen te hebben. Het inkomen kunt u hebben uit een baan maar ook uit een uitkering, dat maakt in principe niet uit, als u maar inkomen heeft. Ook is de schuldhulpverlening Deventer alleen toegankelijk voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar, of precies 18 jaar zijn.

Waar melden?

Als u gebruik wilt maken van de schuldhulpverlening, dan kunt u zich melden bij het Budgetadviesbureau Deventer (BAD)
Adres: Smedenstraat 280, 2e verdieping. Telefonisch contact kan via het telefoonnummer: 14 0570. E-mailen kan via het e-mailadres: bad@deventer.nl. Houdt rekening met de openingstijden van 9:00 en 17:00. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag.