Schuldhulpverlening Friesland

Hulp bij schulden in Friesland

Wanneer u beroep doet op de schuldhulpverlening van de gemeente Friesland, zult u merken dat u niet de enige bent die in een moeilijk financieel parket is terecht gekomen. Een wachttijd is bijna standaard geworden bij de schuldhulpverlening. Steeds meer mensen geraken niet meer zelf uit de schulden. De oorzaak hiervoor is tweeledig. Enerzijds gaat het niet zo goed met de algemene economie. Dit zorgt voor veel werkloosheid en dat zorgt dan weer voor schulden. Anderzijds evolueren we steeds meer naar het Amerikaanse systeem waarin alles op krediet gekocht wordt. Vaak worden die kredieten niet voldoende tegenover elkaar afgewogen waardoor u meer geld uitgeeft dan u kunt betalen. Het gevolg is een immense schulden berg bij verschillende schuldeisers. Wanneer u geen uitweg meer ziet, kunt u, als inwoner van Friesland, een aanvraag doen voor schuldhulpverlening bij de gemeente.

Welke schulden zijn het dringendste?

Een van de eerste acties die de schuldhulpverlening met u zal ondernemen, is het zoeken naar een oplossing voor u meest dringende schulden. Hier gaat het om schulden die uw situatie nog kunnen verergeren. Zaken zoals huurachterstand, elektriciteitsrekeningen die niet betaald zijn, gasfacturen, waterrekeningen en dergelijke krijgen altijd voorrang. Uiteindelijk zijn dit allemaal basisbehoeften waaraan voldaan moet zijn. Pas wanneer deze hoogdringende problemen van de baan zijn, wordt gekeken hoe u de andere schulden die u hebt kunt oplossen. In het slechtste geval kunt u een lening krijgen van het noodfonds om uw dringende en noodzakelijke schulden mee te betalen. Dit geldt echter niet voor al uw andere schulden. Daar zal een afbetalingsplan voor worden opgesteld en een akkoord met de schuldeiser onderhandeld.

Hoe lang duurt schuldhulpverlening?

De periode van de schuldhulpverlening is afhankelijk van uw schulden en de termijn waarbinnen u weer schuldenvrij kunt geraken. Zolang u schulden heeft, blijft u opvolging en begeleiding krijgen van schuldhulpverlening. Wanneer u alles volledig heeft afbetaald loont het om nog even beroep te doen op de schuldhulpverlening om niet dadelijk terug in de schulden te geraken. Zij kunnen u helpen met het opstellen van een huishoudboekhouding. Dit helpt u om op een gezonde manier om te gaan met uw inkomsten en absurde uitgaven te vermijden.