Schuldhulpverlening Rijswijk

Schuldhulpverlening Rijswijk, hoe kan ik de aanvraag indienen?

Als in inwoner bent van Rijswijk en u heeft te maken met schulden dan komt u mogelijk in aanmerking voor Schuldhulpverlening Rijswijk. Schulden aflossen lukt soms niet meer op eigen kracht. Hulp dan is erg gewenst. Maar welke weg moet u bewandelen om in aanmerking te komen voor Schuldhulpverlening Rijswijk? Via onze website willen wij u hier graag een handje bij helpen.

Voorwaarden

Er zijn sowieso een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen om in aanmerking te komen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet dan heeft het ook geen zin om het traject in te gaan. Maar wat zijn deze voorwaarden? Allereerst dient u uiteraard een inwoner te zijn van de gemeente Rijswijk. Of u in een bepaalde wijk woont maakt verder niet uit, als u maar inwoner bent van de gemeente. Daarnaast dient uw inkomen minimaal op bijstandsniveau te liggen. Verder dient u tijdens het traject deel te nemen aan een zogenaamde budgetcursus. Het is verplicht om deze succesvol af te leggen en te behalen. Uw vaste lasten zoals huur, stroom en verzekeringen moet u op tijd betalen. Ook mag u geen nieuwe schulden meer veroorzaken. Het ene laatste punt gaat over uw inkomen. U dient ten allen tijde uw huidige inkomen te behouden en als het kan te verhogen. De laatste voorwaarde is volledige medewerking vanaf uw kant. Als er gevraagd wordt uw auto te verkopen bijvoorbeeld (omdat dit veel geld scheelt) dan dient u hier aan mee te werken.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor schuldhulpverlening in Rijswijk dan kunt u hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer (070) 326 19 66. Er zal vervolgens telefonisch een intake gesprek ingepland worden. Neem naar het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs, overzicht van uw schulden en bewijs van inkomen mee. Wij wensen u heel erg veel succes bij het oplossen van uw schulden. Als in u aanmerking komt voor schuldhulpverlening in Rijswijk dan is het de bedoeling dat u binnen 36 maanden volledig schulden vrij bent. Dit is erg prettig, want daarna kunt u ‘opnieuw beginnen’ met een schone lei.