Schuldhulpverlening strenger

Schuldhulpverlening gemeenten strenger 2012

Eind juli 2012 werd bekend dat de schuldhulpverlening die de gemeenten aanbieden een stuk strenger zal gaan worden. Er maken steeds meer inwoners van gemeenten gebruik van de schuldhulpverlening. Het doel van de schuldhulpverlening is dat de persoon met schulden binnen drie jaar weer schulden vrij is en met een schone lei kan beginnen. Door de nieuwe regels zullen duizenden mensen buiten de boot vallen. Maar wat gaat er precies veranderen?

De verandering

De gemeenten dienen te bepalen wie in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening. Het probleem is echter dat het budget van gemeenten steeds minder wordt (mede door de economische crisis), maar dat de vraag naar schuldhulpverlening steeds groter wordt (mede door de economische crisis). In 2011 waren er 76.000 mensen die van de schuldhulpverlening gebruik wilden maken. Met de nieuwe methode zal er meer gekeken worden naar de oorzaken van de schulden. Heeft iemand psychische problemen bijvoorbeeld? Als dat het geval is zal hij/zij deze eerst moeten oplossen alvorens er schuldhulpverlening kan worden toegepast. In dat geval zal de persoon eerst doorverwezen worden naar iemand die de psychische problemen kan oplossen.
De nieuwe methode is in onder andere Almere en Eindhoven al getest. Vanaf eind 2012 kunnen andere gemeenten in Nederland er ook gebruik van gaan maken.

Hogere schulden

De nieuwe methode kan leiden tot hogere schulden. Als mensen eerst achterliggende problemen moeten gaan wegwerken kan de schuld verder oplopen. Dit zou echter geen belemmering moeten zijn voor de nieuwe methode. Of de schuld nou 10, 20 of 30-duizend euro is, na drie jaar is de persoon altijd schulden vrij.