Schuldhulpverlening Zeeland

Schulden en woonachtig in Zeeland?

Schuldhulpverlening kunt u in Zeeland krijgen bij het bureau voor schuldhulpverlening van de gemeente, een onafhankelijk bureau of de kredietbank Zeeland. Afhankelijk van de schuldhulpverlening die u kiest, zult u aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Een groot voordeel van het bureau voor schuldhulpverlening van de gemeente is het officiële karakter ervan. Dit zal een pluspunt zijn om uw schuldeisers te overtuigen tot het toestaan van gespreide betalingen ten einde uw schuld te vereffenen. Dit officiële karakter mist u natuurlijk bij een onafhankelijk bureau. Zij hebben echter een ander voordeel dat niet te onderschatten valt. Meestal zijn de voorwaarden van zo’n onafhankelijk bureau heel wat minder streng dan bij de gemeente of bij de kredietbank. Ook de wachttijden zijn vaak heel wat korter.

Lichtere voorwaarden?

Het bureau voor schuldhulpverlening van de gemeente zal bijna altijd als voorwaarde stellen dat u uw wagen en huis moet verkopen. Zeker wanneer u hoge schulden heeft, zult u hier niet onderuit kunnen. Uitzonderlijk kunt u een wagen behouden, wanneer u kunt bewijzen dat dit absoluut noodzakelijk is voor uw baan. In elk ander geval zult u gebruik moeten maken van het publieke transport binnen Zeeland. Bij onafhankelijke schuldhulp is dit niet het geval. Hier zal men eerst kijken of er geen oplossingen zijn waarbij u zowel uw huis als wagen gewoon kunt behouden. Ten slotte is het niet altijd opportuun om deze te verkopen. U verwerft misschien één keer een groot bedrag, maar op termijn zou u nog meer schuld kunnen krijgen door bijvoorbeeld een zware huurlast of dure treinabonnementen.

Wachttijden?

Dat we in moeilijke economische tijden zitten, wordt duidelijk wanneer u naar de wachttijden van de schuldhulpverlening kijkt. Steeds meer mensen geraken in financiële moeilijkheden en doen een beroep op de schuldhulpverlening binnen hun gemeente. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen zijn dan mensen die ze kunnen verwerken en een wachttijd van kracht is. Wanneer uw schulden erg hoog zijn, brengt u uw schuldeisers best op de hoogte van het feit dat u een aanvraag hebt ingediend bij de schuldhulpverlening. In tussentijd kunt u een voorstel tot afbetaling indienen dat eventueel herzien kan worden wanneer de schuldhulpverlening van start kan gaan.