Schuldsanering aanvragen

Wat is schuldsanering en hoe werkt het?

Wanneer u niet meer in de mogelijkheid bent om op eigen kracht uw schulden te betalen, kunt u opteren om schuldsanering aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan verschillende eisen voldaan worden. Zo bent u verplicht om eerst zelf te trachten een minnelijke schikking met uw schuldeisers te bekomen. Bovendien mogen uw schulden niet het gevolg zijn van fraude, onverantwoord gedrag of een misdrijf. Vooral onverantwoord gedrag is zeer subjectief en een goed onderbouwd dossier zal zeker nodig zijn. Wie al in schuldsanering zit of heeft gezeten in de voorgaande 10 jaren komt ook niet in aanmerking. Als laatste moet u zich bereid tonen om alle verplichtingen en regels van de schuldsanering te volgen, mocht u geaccepteerd worden. Deze regels zijn niet makkelijk, dus het is goed om u voldoende te informeren en hier niet licht over te gaan.

Wat gebeurt er wanneer u aanvaard bent voor schuldsanering?

Een aanvaarding van schuldsanering brengt de nodige gevolgen met zich mee. Het is goed u hier vooraf bewust van te zijn zodat u niet voor voldongen feiten komt te staan. Eerst en vooral kunnen uw schuldeisers niet langer de uitstaande sommen incasseren. Dit is ook de basisreden om in schuldsanering te gaan. U loopt geen risico meer op beslag van goederen en kunt terug met een gerust hart de voordeur openen. Een tweede gevolg is een serieuze beperking van uw inkomen en het verlies van al uw waardevolle bezittingen. Deze dient u af te staan samen met uw inkomen. U krijgt maandelijks een laag bedrag waarmee u moet rondkomen. Dit bedrag is vergelijkbaar met het bijstandsminimum. Om er zeker van te zijn dat u zich aan de regels houdt, krijgt u een bewindvoerder toegewezen die u controleert en nauwlettend opvolgt. Zo komt al uw post eerst bij de bewindvoerder terecht voor u zelf inzage heeft. Ook wordt uw toestand gepubliceerd in de Staatcourant en het online register dan hiertoe bestemd is.

Wat doet u zelf?

Zelf wordt u natuurlijk verondersteld om u perfect aan de regels te houden, maar dat alleen is niet voldoende. U dient uw bewindvoerder steeds op de hoogte te houden van alle informatie die relevant kan zijn voor uw toestand. Ook moet u blijvend trachten inkomsten te vergaren die uw schuld kunnen oplossen of verminderen. En u mag geen nieuwe schulden maken, maandelijkse betalingen van bijvoorbeeld gas of elektriciteit dient u te betalen zoals het hoort.

Wilt u meer informatie over de duur van de schuldsanering bijvoorbeeld? Lees dan ons artikel Schuldsanering.