Schuldsanering Amsterdam

Inwoner Amsterdam met schulden

Wanneer u als inwoner van Amsterdam met torenhoge schulden zit en deze zelf niet meer kunt aflossen, kunt u een aanvraag indienen bij de rechtbank van Amsterdam voor schuldsanering natuurlijke personen. De rechtbank van Amsterdam zal binnen een termijn van enkele weken bepalen of u hiervoor in aanmerking komt of niet. Is dat niet het geval dan zult u zelf terug contact moeten opnemen met uw schuldeisers ten einde alsnog tot een overeenkomst te komen zonder tussenkomst van de rechtbank. Wanneer uw aanvraag wel goedgekeurd wordt dan zal de rechter een afbetalingsplan opmaken en eisen opstellen waaraan u zult moeten voldoen. Dit is meestal zeer zwaar en kan gedurende een periode van drie tot vijf jaar van kracht blijven, afhankelijk van uw schulden, inkomen en persoonlijke situatie.

Het verlies van waardevolle goederen

Bij aanvaarding van schuldsanering door de rechtbank van Amsterdam wordt u verondersteld om uw uiterste best te doen om een zo groot mogelijk deel van de schuld te voldoen. Dit moet deels gebeuren door u te ontdoen van al uw onnodige waardevolle goederen. Zo kan de rechter u de verkoop van uw huis of wagen op te leggen. Maar ook een zeer grote televisie, stereoketen, gameconsole en andere dure voorwerpen zult u kwijtraken. Bovendien zal uw inkomen drastisch verminderen en zult u ook niet meer in de mogelijkheid zijn deze spullen snel terug aan te kopen. Soms hoort u mensen weleens zeggen dat schuldsanering een makkelijke manier is om van uw schulden te geraken omdat een deel van de schuld wordt kwijtgescholden, maar niets in minder waar. U verliest uw vrijheid, uw luxeproducten, uw comfort en het is niet zo eenvoudig om dit nadien allemaal terug te verwerven.

Uw bewindvoerder

Naast tal van regels zal de rechtbank van Amsterdam u ook een bewindvoerder toewijzen. Deze persoon heeft als taak het opvolgen van uw schuldsanering en uw omgang met de opgedragen regels. Een deel hiervan zal automatisch gaan, zoals uw post en loon dat rechtstreeks naar uw bewindvoerder zal gaan en van daaruit deels naar u. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle regels. Zo mag u geen nieuwe schulden maken. Dit kan uw bewindvoerder niet vermijden, maar wel rapporteren indien u de regel overtreedt. Hier hangen trouwens zware gevolgen aan vast, want de sanering kan op ieder moment stopgezet worden door de rechtbank wanneer u de regels niet volgt.