Schuldsanering België

Hoe zit het met de schuldsanering in België?

In Nederland kent u wellicht de schuldsanering wel, maar hoe zit het met de schuldsanering België? Is deze gelijk aan die van Nederland? Op die vraag gaan willen wij u graag een antwoord geven in dit artikel. Allereerst zullen wij u nog kort uitleggen wat de schuldsanering in Nederland inhoudt. In Nederland is het zo dat u via de schuldhulpverlening in de schuldsanering terecht kunt komen. De rechter doet een uitspraak dat u de schuldsanering toegewezen krijgt. Als het verzoek wordt goedgekeurd krijgt u een bewindvoerder toegewezen en deze zal ervoor zorgen dat u binnen 3 jaar van al uw schulden af bent.

Collectieve schuldenregeling

In België bestaat er niet zoiets als schuldsanering, tenminste het woord schuldsanering zult u er niet snel horen. Er is wel zoiets als de collectieve schuldenregeling. Deze regeling is vergelijkbaar met de Nederlandse schuldsanering. De collectieve schuldenregeling België moet ook bij de rechtbank worden aangevraagd net als de schuldsanering. Daarnaast is het ook de bedoeling om binnen drie jaar schuldenvrij te worden. Soms duurt het wat langer, maximaal vijf jaar. Daarna moet u toch echt uit de schulden zijn. Als de rechter van oordeel is dat u een overmatige schuldenlast heeft dan wordt er een schuldbemiddelaar toegewezen. Dit is te vergelijken met de Nederlandse bewindvoerder die bij een goedgekeurd schuldsaneringsverzoek wordt toegewezen. De bemiddelaar zal met de schuldeisers gaan bemiddelen over de schulden die nog openstaan. Voordat de bemiddelaar zijn werk wil uitvoeren moet er dus een goedgekeurd zijn van de rechter in België.

Tot slot

U heeft kunnen lezen wat voor schuldsaneringstraject er in België bestaat. U heeft kunnen lezen dat het vrijwel overeenkomt met de Nederlandse schuldsanering. De benaming is hier en daar wat anders, maar qua inhoud komt er veel overeen. Wij hopen dat u snel goede hulp zult ontvangen zodat u weer snel uit de schulden bent. Veel doorzettingsvermogen toegewenst als u deel neemt aan de schuldsanering België.