Schuldsanering en samenwonen

Schuldsanering en samenwonen, gaat dat samen?

Schuldsanering en samenwonen, is dat verstandig? Wat zijn de voor- en nadelen van deze constructie? Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Over samenwonen en de schuldsanering is niet heel veel informatie te vinden namelijk. Wij kunnen u in ieder geval vertellen dat er zowel voor- als nadelen verbonden zijn aan het samenwonen tijdens een schuldsanering. In dit artikel bekijken wij eerst het nadeel en vervolgens het voordeel van deze keuze. Ten slotte zullen wij ook nog even ingaan op trouwen tijdens een schuldsaneringstrajext. Kan dit? Waarom wordt dit zeer sterk afgeraden?

Nadelen schuldsanering en samenwonen

Een groot nadeel is dat uw vriend of vriendin mee wordt gezogen in uw traject. Een schuldsanering is heel erg pittig, het is een zwaar traject dat u doorloopt. Als u gaat samenwonen krijgt uw partner hier ook mee te maken. Financieel in principe niet, want u bent diegene die het traject doorloopt, maar omdat u een zwaar traject doorloopt kan dit wel gevolgen hebben voor uw relatie. Daarnaast moet u aan uw bewindvoerder melden dat u gaat samenwonen. Deze moet op de hoogte zijn van een dergelijke wijziging in uw gezinssamenstelling.

Voordelen samenwonen en schuldsanering

Er zitten niet alleen maar nadelen verbonden aan de schuldsanering in combinatie met samenwonen. Er kan ook een voordeel zijn, met de nadruk op kan. Het kan namelijk zo zijn dat uw partner wenst mee te betalen. De kans is groot dat uw partner ook een inkomen heeft, of dit nou werk os of uitkering. Van zijn of haar inkomsten kunnen ook rekeningen betaalt worden en kan het dus zo zijn dat u minder lang in de schuldsanering zit. Of uw partner mee betaalt hangt helemaal van uw partner zelf af. Het is geen verplichting, u zit in de schuldsanering, niet uw partner!

Trouwen tijdens schuldsanering

Dit is sterk af te raden omdat alle schulden van u ook op naam van uw partner komen te staan. Voor uw partner is dit geen prettige situatie en hierdoor kan uw relatie onder druk komen te staan. Het is dus beter om pas te trouwen als het schuldsaneringstraject door u is afgerond en u weer volledig uit de schulden bent.