Schuldsanering natuurlijke personen

Wet schuldsanering natuurlijke personen

De wet schuldsanering natuurlijke personen is in het leven geroepen om mensen met schulden eenmalig de kans te geven om met een schone lei te beginnen. Vanzelfsprekend dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen om gebruik te kunnen maken van de schuldsanering natuurlijke personen en is het traject dat u bij aanvaarding dient te volgen niet eenvoudig. Bovendien kunt u slechts één keer gebruik maken van de schuldsanering natuurlijke personen.
Dit om te vermijden dat u na de sanering van uw schulden opnieuw in de financiële moeilijkheden geraakt. Een aanvraag kunt u doen via de rechtbank. De rechter zal dan beslissen of u al dan niet in aanmerking komt voor de procedure. Het loont om een goed onderbouwd dossier te hebben waarin u duidelijk aangeeft hoe uw schulden zijn ontstaan en wat u zelf hebt gedaan om ze op te lossen.

U verliest niet enkel uw schulden

Beroep doen op de wet schuldsanering natuurlijke personen komt niet zonder gevolgen. U zult gedurende een lange periode, drie tot vijf jaar, moeten rondkomen met een bestaansminimum. Bovendien zult u geen eigen woning of wagen kunnen behouden tenzij u een beroep uitoefent waarbij uw wagen noodzakelijk is. Uiteindelijk blijft het de bedoeling dat u gedurende de sanering nog zoveel mogelijk schuld aflost en zonder inkomen zal dat niet lukken. Ook andere luxeartikelen zult u moeten verkopen ten einde zoveel mogelijk geld te verzamelen om aan uw schuldeisers te geven. U verliest uw volledige financiële vrijheid en zelfs uw post zal gecontroleerd worden voor u ze in handen krijgt. De periode van de schuldsanering is absoluut niet te onderschatten en indien het mogelijk is, moet u ze ten alle kost vermijden. Zelf een regeling treffen met uw schuldeisers zal altijd minder zwaar zijn dan schuldsanering natuurlijke personen.

Een schuldenvrij bestaan

Gelukkig loont het om al deze inspanningen te leveren. Na de periode van schuldsanering bent u immers schuldenvrij. Vooral voor mensen in een uitzichtloze situatie kan dit de start zijn van een nieuw leven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u zich niet opnieuw in de problemen werkt. Maar wellicht heeft u wel geleerd hoe met geld om te gaan en waarom schulden vermeden moeten worden. Gezien schuldeisers verplicht zijn om mee te werken aan de schuldsanering natuurlijke personen is dit ook de enige manier om een schuldenvrij bestaan af te dwingen. Bij een voorstel tot minnelijke schikking, hebben schuldeisers altijd de vrijheid om geen akkoord te geven.