Schuldsanering register

Schuldsanering register, welke bestaan er?

Wij kijken naar het schuldsanering register in dit artikel. Kort gezegd zijn er twee registers als het gaat om de schuldsanering. Beide registers zullen wij in dit artikel kort toelichten zodat u een idee heeft waar de registers voor dienen en wanneer iemand wordt geregistreerd in zo’n register. Het eerste register waar wij aan dacht aan besteden is het Landelijk Register Schuldsanering. Het tweede register dat wij kort toelichten is het Centraal Insolventieregister.

Landelijk Register Schuldsanering

Het Landelijk Register Schuldsanering is opgericht door de raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch. Het doel van dit register is om de schuldsaneringen die zijn uitgesproken te kunnen raadplegen. Normaal gesproken werden in het register uw gegevens 10 jaar lang bewaard zodra u er eenmaal in stond. Tegenwoordig is dit gewijzigd. U blijft 6 maanden in het register staan als u een schuldsanering heeft doorlopen.

Centraal Insolventieregister

Een ander gister is het Centraal Insolventieregister. In dit register staan gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen. De gegevens zijn vanaf januari 2005 registreert en alleen gegevens vanaf die datum zijn dus ook te raadplegen. Het register kunt u vinden op de website Rechtspraak.nl.