Schuldsanering Rotterdam

Wet schuldsanering

De wet schuldsanering natuurlijke personen is in heel Nederland geldig en er kan dus overal gebruik van gemaakt worden. Wanneer u in schulden zit en geen uitweg meer ziet, dan kunt u een aanvraag indienen voor schuldsanering. Woont u in Rotterdam, dan dient u uw aanvraag in bij de Rechtbank van Rotterdam. Dit doet u via uw schuldhulpbureau. U dient uw aanvraag goed voorbereid en met een volledig dossier voor te leggen, wilt u een kans maken op schuldsanering in Rotterdam. Schuldsanering wordt namelijk niet zomaar toegekend. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn en deze worden geverifieerd door de rechtbank. Ga hier dus zeker niet te licht over en neem indien nodig een advocaat onder de arm om u te helpen. U ontvangt binnen enkele weken een antwoord van de rechtbank of uw dossier al dan niet aanvaard is.

Voorwaarden schuldsanering Rotterdam

Om in aanmerking te komen voor schuldsanering zal de rechtbank van Rotterdam een paar voorwaarden stellen waaraan u moet voldoen. Deze hebben betrekking op uw schuldenlast en de stappen die u zelf heeft ondernomen om de schuld af te lossen. Wat de schulden betreft, moet u kunnen aantonen dat u deze niet heeft veroorzaakt door onverantwoord koopgedrag of illegale praktijken. Uw schulden moeten het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, onverwachte tegenvallen, slechte investeringen, loonverlies, en dergelijke meer. Schulden die als oorzaak koopwoede hebben, zullen niet in aanmerking komen voor schuldsanering. Wat de inspanningen betreft, is het belangrijkste dat u kunt aantonen dat u echt geprobeerd hebt om uw schulden in te lossen. Een aanvraag tot minnelijke schikking, betalingen, voorstellen van betaalplannen zijn hier voorbeelden van.

Bij aanvaarding

Wanneer de Rechtbank van Rotterdam uw aanvraag tot schuldsanering goedkeurt, wordt u dadelijk een bewindvoerder toegekend. Deze zal toezicht houden op uw dossier gedurende de volledige periode van de schuldsanering. Dit toezicht is zeer doorgedreven. Zo zal uw post via uw bewindvoerder gaan voor ze bij u komt. Al uw inkomsten worden integraal afgestaan en de bewindvoerder zal u dan een door de rechter bepaalde som bezorgen om van te leven. Daar dient u ook uw gewone maandelijkse betalingen mee uit te voeren. Huurgelden, elektriciteit, water, gas en dergelijke meer worden namelijk niet door de bewindvoerder geregeld en moet u zelf in orde houden. U mag onder geen beding nieuwe schulden creëren, dus het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw levensstandaard aangepast is aan deze nieuwe, vaak moeilijke situatie.