Schuldsanering

Schuldsanering is een wettelijke manier om schuldenvrij te geraken, maar er zijn wel heel wat gevolgen aan verbonden. Het voordeel van schuldsanering is dat u op het einde van de rit met een schone lei kunt beginnen, wat in sommige gevallen anders niet meer haalbaar is. Maar u zult wel hard moeten werken voor die schone lei. Zolang schuldsanering niet de enige overgebleven oplossing is, is het beter om te trachten tot een regeling te komen met uw schuldeisers. Is dit echt geen optie meer, dan kunt u dus schuldsanering aanvragen.

Wie bepaalt of u in aanmerking komt?

Schuldsanering dient u aan te vragen via de rechtbank en de rechter is dan ook de enige die kan bepalen of u al dan niet in aanmerking komt. Om tot dit besluit te komen zal er met verschillende zaken rekening gehouden worden en u doet er dus goed aan om een onderbouwd en duidelijk dossier op te stellen. Eerst en vooral zal er nagegaan worden of u werkelijk geen andere keuze meer heeft. Hebt u getracht om een schuldregeling te treffen met uw schuldeisers? Doet u voldoende inspanningen om geld bij elkaar te brengen ten einde uw schulden terug te betalen? Hebt u naar de mogelijkheden van een minnelijke schikking gekeken? Wanneer blijkt dat dit het geval is, wordt nagegaan hoe u de schulden heeft opgebouwd. Wanneer u dit bewust hebt gedaan, komt u niet in aanmerking voor schuldsanering. U problemen moeten te goeder trouw zijn ontstaan of door omstandigheden buiten uw wil om. Vanzelfsprekend is dit niet altijd even makkelijk aan te tonen en loont het dus om een duidelijke beschrijving te geven over het ontstaan van uw situatie.

Hoe lang duurt schuldsanering

Wanneer schuldsanering wordt toegestaan zal de rechter een periode bepalen waarbinnen u moet trachten om zoveel mogelijk van uw schuld af te lossen. Om er zeker van te zijn dat u dit doet worden uw inkomsten beheerd door een begeleider die u vanuit de rechtbank wordt toegekend. Daarnaast bepaalt de rechter ook hoeveel geld u tijdens deze periode mag behouden om van te leven. Dit bedrag zal vaak erg laag zijn. Wanneer dit bedrag niet groter is dan het bestaansminimum, zal de periode van schuldsanering maximaal drie jaar duren. Is het bedrag hoger dan is de maximale termijn vastgelegd op vijf jaar. Na deze periode bent u schuldenvrij en kunt u met een schone lei beginnen. Uw schuldeisers zijn verplicht om hieraan mee te werken.