Turboliquidatie met schulden

Als ondernemer kan het voorkomen dat je bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert en je genoodzaakt bent om de activiteiten te staken. In zo’n situatie kan turboliquidatie met schulden een mogelijke oplossing zijn. In dit artikel gaan we dieper in op wat turboliquidatie met schulden precies inhoudt en hoe het proces verloopt.

Wat is turboliquidatie met schulden?

Turboliquidatie is een snelle en efficiënte manier om een bedrijf te ontbinden en de activa te verdelen onder de schuldeisers. Bij turboliquidatie met schulden is er sprake van een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en de schulden hoger zijn dan de bezittingen. In dit geval kan de bestuurder ervoor kiezen om het bedrijf te ontbinden via turboliquidatie.

Hoe verloopt het proces van turboliquidatie met schulden?

Als bestuurder van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert, kun je ervoor kiezen om het bedrijf te ontbinden via turboliquidatie. Het proces verloopt als volgt:

 1. De bestuurder stelt een verklaring op waarin hij aangeeft dat het bedrijf geen baten meer heeft en dat er sprake is van schulden.
 2. De verklaring wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 3. Er wordt een slotuitdelingslijst opgesteld waarin de schuldeisers worden vermeld en de volgorde van uitbetaling wordt bepaald.
 4. De activa van het bedrijf worden verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers volgens de slotuitdelingslijst.
 5. Na afronding van het proces wordt het bedrijf ontbonden en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de voordelen van turboliquidatie met schulden?

Turboliquidatie met schulden heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere ontbindingsmethoden, zoals faillissement:

 • Snelheid: Turboliquidatie is een snelle manier om een bedrijf te ontbinden, waardoor de kosten en tijd beperkt blijven.
 • Eenvoud: Het proces van turboliquidatie is relatief eenvoudig en vereist geen tussenkomst van een curator.
 • Geen faillissement: Door te kiezen voor turboliquidatie vermijd je een faillissement, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de bestuurder en eventuele andere betrokkenen.

Wanneer is turboliquidatie met schulden niet mogelijk?

Hoewel turboliquidatie met schulden een aantrekkelijke optie kan zijn in bepaalde situaties, is het niet in alle gevallen mogelijk. Turboliquidatie met schulden is niet mogelijk als:

 1. Er sprake is van fraude of onbehoorlijk bestuur.
 2. Er nog lopende contracten zijn die niet kunnen worden nagekomen.
 3. Er sprake is van een geschil met een schuldeiser over de hoogte van de schuld.

Conclusie

Turboliquidatie met schulden kan een effectieve manier zijn om een bedrijf te ontbinden wanneer er sprake is van financiële moeilijkheden en de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Het proces van turboliquidatie is snel en eenvoudig, maar het is belangrijk om te weten dat het niet in alle situaties mogelijk is. Als bestuurder is het verstandig om je goed te laten informeren over de mogelijkheden en gevolgen van turboliquidatie met schulden voordat je deze beslissing neemt.