Verjaring schulden

Hoe zit het met de verjaring van schulden?

Schulden kunnen verjaren, maar dit gebeurt natuurlijk niet zo snel. Wanneer u dus schulden heeft, kunt u er best niet teveel op rekenen dat ze verjaren en u ze zo niet meer dient te betalen. De termijn voor de verjaring is niet identiek voor elke schuld. Er zijn een paar algemene regels, maar om zeker te zijn dient u dit na te gaan in het wetboek voor uw specifieke schuld. Verjaring van uw schulden wilt zeggen dat de schuldeiser uw schuld niet meer mag terugvorderen omdat hij daar te lang mee heeft gewacht. Dit houdt wel in dat er geen enkele vorm van terugvordering is geweest tijdens de volledige periode voor de verjaring. Aanmaningen, herinneringsbrieven of afbetalingsplannen zorgen er dus voor dat er geen verjaring van uw schulden zal plaatsvinden.

Verjaring van consumentenschulden

Wanneer u als consument een roerend goed koopt en dit niet betaald, kan deze schuld verjaren na twee jaar. Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het om een goed gaan dat opgepakt kan worden. Een huis of een dienst komen dus niet in aanmerking. Daarnaast mag de schuldeiser gedurende deze twee jaren op geen enkel manier contact met u hebben opgenomen met het doel de schuld terug te vorderen. Als laatste moet het een aankoop die u als privépersoon hebt uitgevoerd betreffen. Het mag dus geen aankoop van of voor uw bedrijf zijn. Als aan al deze regels voldaan is, kunt u na de periode van twee jaar een verjaring van de schuld aanvragen. Wanneer deze verjaring ook wordt uitgesproken, zal de schuldeiser niet meer in de mogelijkheid zijn om zijn geld terug te vorderen.

Belastingsdienst

Een schuld die veel mensen hebben, is de schuld bij de belastingsdienst. Hier gaat het om onverwachte betalingen die u moet uitvoeren doordat u te weinig belasting heeft afgedragen gedurende het jaar. Vaak hebt u dit niet voorzien en de schulden kunnen hoog oplopen. Belastingsschulden kunnen verjaren na een periode van vijf jaar. De kans echter dat u gedurende vijf jaar niets hoort van de belastingsdienst is bijzonder gering.

Contractuele schulden

De langste verjaringstermijn staat wellicht op contractuele schulden. Deze verjaren pas wanneer u gedurende twintig jaar niet geconfronteerd bent geweest met een invordering. Waarschijnlijk bent u op dat ogenblik al vergeten dat u nog een schuld heeft uitstaan. Ook is de kans dat uw schuldeiser na twintig jaar plots aan de deur staat erg klein.