Voorbeeldbrief kwijtschelding schuld

Op zoek naar een voorbeeldbrief kwijtschelding schuld?

Op deze pagina vindt u een voorbeeldbrief kwijtschelding schuld. Deze brief moet hier en daar ingevuld worden door uzelf maar verder kunt u de brief direct gebruiken.

Voorbeeld brief

Aan schuldeisers (vul hier naam schuldeiser in, bijvoorbeeld Goedkoop lenen)
Adres schuldeiser (bijvoorbeeld kerkweg 40)
Postcode en plaats schuldeiser (bijvoorbeeld 1000AA Amsterdam)

Kenmerk: uw vordering, nummer (hier nummer vordering vermelden)

Betreft: kwijtschelding van uw vordering

Geachte heer/mevrouw,

Op dit moment heb ik een schuld bij u lopen van (bijvoorbeeld 449,95) euro. Ik heb getracht mijn financiële verplichtingen na te komen. Mijn huidige situatie is zeer uitzichtloos.  Op dit moment ontvang ik een uitkering waarvan ik mijn gezin met drie kinderen moet onderhouden. Helaas is hierdoor geen ruimte meer te vinden voor het doen van een termijnbetaling aan u.

Gezien mijn huidige situatie en kijkend naar de toekomst lijkt het erop dat er geen verandering zal komen in mijn situatie. De betalingen aan u kunnen daarom niet uitgevoerd worden.

Helaas beschik ik ook niet over eigen vermogen of andere bezettingen waaruit ik de vordering zou kunnen voldoen. Mijn verzoek is daarom om mijn resterende schuld kwijt te schelden.

Bedankt voor het lezen van mijn brief en uw begrip voor mijn situatie.

Met vriendelijke groet,

(Vul hier uw naam, adres en telefoonnummer in)